นายชาติชาย อุทัยพันธ์

วันที่เกิด: 
19 กันยายน 2503
ดำรงตำแหน่ง: 
1 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา : 

- รัฐศาสตรบัณฑิต

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติการทำงาน: 

- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เลขานุการกรมการปกครอง

- 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

- 18 กันยายน พ.ศ. 2549 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

- 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รองผู้วาาราชการจังหวัดสุรินทร์

- 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- 9 มกราคม พ.ศ. 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการอบรม: 

- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 44

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 48

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,489
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon