นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ

ดำรงตำแหน่ง: 
8 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2557
ประวัติการศึกษา : 

 

  - ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์)   

  - ปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประวัติการทำงาน: 

 

- นายอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

- นายอำเภอสัตหีบ , นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี                                            

- ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาท้องที่ กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(29 เม.ย.55)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (1 ตค.55)

ประวัติการอบรม: 

 

- หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 32
- นักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 33
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,468
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon