เทวาลัยคเณศร์

   

 

      เทวาลัยคเณศร์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ ที่อันเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับประดิษฐานพระพิฆเนศ ซึ่งนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ และเมื่อมองจากพระที่นั่งพิมานปฐม จะเห็นพระปฐมเจดีย์ เทวาลัยคเณศร์ และพระที่นั่งพิมานปฐมอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน           

        สำหรับเทวาลัยคเณศร์ ลักษณะเป็นแท่งคอนกรีตฐานสูง ด้านบนเป็นซุ้มหลังคาโค้งประดับลวดลายทองเหลืองหล่อที่ซุ้มและฐานที่ตั้งองค์พระคเณศ ลวดลายดังกล่าวเป็นลายกนก ก้านขดช่อหางโต ซึ่งเป็นลายแบบสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะลายนี้พัฒนามาจากลวดลายแบบลพบุรี

           พระคเณศ ประดิษฐานอยู่บนแท่นหันหน้าไปทางพระที่นั่งพิมานปฐม หรือหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อีกทั้งพระคเณศ (ผู้เป็นใหญ่ในคณะ) หรือพระพิฆเนศวร (เจ้าแห่งความขัดแย้งหรืออุปสรรค) เป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการ และเทพแห่งอุปสรรคทั้งปวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงคุณลักษณะของพระคเณศ เอาไว้ในบทเสภาเรื่องสามัคคีเสวก ตอนหนึ่งว่า 

       “ กายาเธอจำมั่มและล่ำล้น

ผิวโลหิตพพรรณกั่นกำแหง

ทรงเครื่องเรืองรามอร่ามแดง

แสงกายจับแสงวราภรณ์

 

      เป็นใหญ่ในปวงวิทยา

สง่าทรงซึ่งวินัยสโมสร

เนืองนิตย์ประสิทธิ์ประสาทพร

สถาวรสวัสดิ์วัฒนา

      ชนขั้นใดหวังข้ามอุปสรรค

พึงพำนักพิฆเนศนาถา

สำเร็จสมดังจินดา

พระองค์พาข้ามพิฆนะจัญไร”

         พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความโปรดปรานในการประพันธ์และการละครเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้ทรงประดิษฐานพระคเณศไว้  ณ พระราชวังสนามจันทร์เพื่อเป็นสิริมงคล

 

............................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,617
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon