หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นำร่องจังหวัดนครปฐม ประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลและองค์ความรู้ ไปสู่และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม work shop จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด)...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (49th Chemistry Olympiad) พ.ศ. 2560 ซึ่งประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม)  ครั้งที่ 3/2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม พันตำรวจเอกวิฑูร พละสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม นายสมชาย จารุศิริพิพัฒน์ เจ้าของผู้ประกอบการบริษัทมหาทรัพย์ฟีด...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายออมสิน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่วัดป่าศรัทธาธรรม  ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ แก่โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ และเติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน         วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
     นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
    นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายเกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐมเปิดเผยว่า เรือนจำกลางนครปฐม ได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโธ) รุ่น 5/2559 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 170 รูป...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ในฐานะเลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลีเปิดเผยว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารคตระเบียง รอบองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นสถานศึกษาส่วนกลางของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้จัดทำโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานใน วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 81 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน 4 คัน โดยวิธีประมูลปากเปล่าในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 95/...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำดำเนินการขายทอดตลาดรถราชการเก่าชำรุด และเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน           ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาติดต่อขอดูรถราชการเก่าชำรุดดังกล่าวได้ที่ งานบริหารทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
เรือนจำกลางนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานสาธารณะ จำนวน ๔๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑,๐๙๑,๗๓๐.๖๓ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบสามสตางค์)     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม๑ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ จำนวน ๓ รายการ ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                นายกทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม แบบ คสล. 2 ชั้น ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่าเรือนจำกลางนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการสาธารณะ จำนวน ๔๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑,๑๐๙,๐๐๐.๔๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่3,8,14 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึก 2 เมตร...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎดาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ค่าตอบแทนเดือนละ 14,020 บาท เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 980 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม เคยรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งตอนนี้ทาง โรงพยาบาลได้ขยายเวลาการับสมัครต่อ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนน้อย ดังนี้.- 1. พนักงานเปล ค่าจ้าง 6,905...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นั้น ทางโรงพยาบาลได้ขยายเวลารับสมัครต่อ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
นายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า องค์การบรอหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 84 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบัวแดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) แจ้งว่า วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1/วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตำแหน่งสถาปนิก เงินเดือน 16,230 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,900 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร       ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้.- 1. พนักงานเปล  ค่าจ้าง 6,905 บาท 2. พนักงานทั่วไป (คนงานชาย,หญิง) ค่าจ้าง 6,905.-บาท 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ค่าจ้าง 6,905.-บาท  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14- 31...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา พร้อมเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
             อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8            วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ลงพื้นที่ตรวจโรงงานกลั่นสุราชุมชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยืนยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีคำสั่งยุบและย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พร้อมเตรียมจัดหาสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            สภา อบจ.นครปฐม เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้กรมศิลปากรยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ายโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และขอให้ชี้แจงต่อประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นลายลักษณ์อักษร...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,616
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon