หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมติวเข้มสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีรพล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         กลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม แสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมเนื่องจากเข้าใจสถานภาพของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         พลตำรวจโทหาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ได้กำหนดจัดการประกวดพระเครื่อง  พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555  ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดทอดผ้าป่าจำนวน 84,000 กองๆละ 100บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         ดร.นายแพทย์ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน การพัฒนาส้วมไทยและการสรรหาสุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นางศินภา ศรีปานอินทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่นขันการตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ต.เขาดิน อ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              นายนรกิจ  ศรัทธา   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม    กล่าวว่า  ในโอกาสที่ปี 2555  เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากกรมประชาสัมพันธ์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ๗ อำเภอของจังหวัดนครปฐม ที่มีความสนใจจะเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ คน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เล็งเห็นว่า ส้มโอนครชัยศรี เป็นสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนถึงขนาดนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,571
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon