หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรมมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย สนับสนุนต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาฟาร์มและตลาดปลาสวยงามเพื่อการส่งออก           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
    กลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบกรณีที่มีการย้ายนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าแพทย์ทั้งสองคนทำการรักษาคนไข้ดี หายจากโรค         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
    นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือดข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ได้พิจารณาคัดเลือดข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         พลตำรวจโทหาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ได้กำหนดจัดการประกวดพระเครื่อง  พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555  ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดทอดผ้าป่าจำนวน 84,000 กองๆละ 100บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         ดร.นายแพทย์ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน การพัฒนาส้วมไทยและการสรรหาสุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นางศินภา ศรีปานอินทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่นขันการตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ต.เขาดิน อ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นายนรกิจ  ศรัทธา   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม    กล่าวว่า  ในโอกาสที่ปี 2555  เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากกรมประชาสัมพันธ์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ๗ อำเภอของจังหวัดนครปฐม ที่มีความสนใจจะเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ คน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เล็งเห็นว่า ส้มโอนครชัยศรี เป็นสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนถึงขนาดนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,471,180
 • ไอพีของคุณ54.82.57.154
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon