หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธีในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและขนามนามวันนี้ว่า...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม (กบจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด “นครปฐมวัดร่มเย็น” ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มอบแว่นตาให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           วันที่ 19 มีนาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยประจำปี 2557 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน นักเรียน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 07.45 น. ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีถวายพระราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของจังหวัด           ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              ปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสัดส่วนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขตท้องที่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัด มีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬาในจังหวัด ดำเนินการจัดการแข่งขัน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              นายนรกิจ  ศรัทรา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม   กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานทางด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              รองศาสตราจารย์ อรทัย  อาจอ่ำ  หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยว่า  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              ดร.นพ.ถวัลย์   พบลาภ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   ได้กล่าวว่าสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่านับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2555 ถึงวันที่  16 กรกฎาคม 2555  จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นางคำนึง ภู่พงศ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัด...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขตท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ภายใต้ชื่องาน “โอ้งามสามพราน :...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นายสุวิชาญ แพทย์อุดม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2555 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายปกรณ์ พันธุ ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เปิดเผยว่า  ตามที่มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,335,034
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon