หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                    จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            คณะกรรมการตัดสินโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 สรุปผลการตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ โดยแต่ละวัดได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆ ทั้ง 7 วัด         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            )              วันที่ 13 มีนาคม 2557 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                       คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ ของอำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมืองนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการจัดงานถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.09 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                  คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ ของอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รับแจ้งจากนายกฤษฎา คำเวียง อายุ 61 ปี ขอความช่วยเหลือให้ติดตามบุคคลสูญหาย ชื่อนายสำเริง คำเวียง (น้องชาย) อายุ 56 ปี พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         พลตำรวจโทหาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ได้กำหนดจัดการประกวดพระเครื่อง  พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555  ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดทอดผ้าป่าจำนวน 84,000 กองๆละ 100บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         ดร.นายแพทย์ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน การพัฒนาส้วมไทยและการสรรหาสุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นางศินภา ศรีปานอินทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่นขันการตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ต.เขาดิน อ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              นายนรกิจ  ศรัทธา   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม    กล่าวว่า  ในโอกาสที่ปี 2555  เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากกรมประชาสัมพันธ์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ๗ อำเภอของจังหวัดนครปฐม ที่มีความสนใจจะเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ คน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,334,998
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon