หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธีในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและขนามนามวันนี้ว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม (กบจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด “นครปฐมวัดร่มเย็น” ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มอบแว่นตาให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           วันที่ 19 มีนาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยประจำปี 2557 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน นักเรียน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 07.45 น. ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีถวายพระราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของจังหวัด           ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      นายสุวิชาญ แพทย์อุดม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2555 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายปกรณ์ พันธุ ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เปิดเผยว่า  ตามที่มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รับแจ้งจากนายกฤษฎา คำเวียง อายุ 61 ปี ขอความช่วยเหลือให้ติดตามบุคคลสูญหาย ชื่อนายสำเริง คำเวียง (น้องชาย) อายุ 56 ปี พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         พลตำรวจโทหาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ได้กำหนดจัดการประกวดพระเครื่อง  พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555  ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดทอดผ้าป่าจำนวน 84,000 กองๆละ 100บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         ดร.นายแพทย์ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน การพัฒนาส้วมไทยและการสรรหาสุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        นางศินภา ศรีปานอินทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่นขันการตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ต.เขาดิน อ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายนรกิจ  ศรัทธา   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม    กล่าวว่า  ในโอกาสที่ปี 2555  เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,366
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon