หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                    จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            คณะกรรมการตัดสินโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 สรุปผลการตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ โดยแต่ละวัดได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆ ทั้ง 7 วัด         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            )              วันที่ 13 มีนาคม 2557 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                       คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ ของอำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมืองนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการจัดงานถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.09 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                  คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ ของอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากกรมประชาสัมพันธ์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ๗ อำเภอของจังหวัดนครปฐม ที่มีความสนใจจะเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ คน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เล็งเห็นว่า ส้มโอนครชัยศรี เป็นสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนถึงขนาดนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สำนักร่มโพธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 25555 ตามโครงการมหาดไทยรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา (พ่อแม่ + ลูก) x ไอที =? ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องเรียนทางไกล ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสฉลองปีพุทธชยันตี ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตร ทุกเช้าวันอังคาร เวลา 7.15 – 8.00 น. ณ ศาลาสระแก้วตรงข้ามโรงอาหารยูเนี่ยน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกเย็นวันอังคาร เวลา 7...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ซ้อมย่อยคณะ , แยกตามวิทยาเขต วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ซ้อมใหญ่ภาคเช้าและภาคบ่าย ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 พระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่าด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการตลาดนัดธงฟ้า-เขียว ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เรื่อง การงดแจ้งและหนังสือรับรองการงดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,440
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon