หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรมมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย สนับสนุนต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาฟาร์มและตลาดปลาสวยงามเพื่อการส่งออก           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
    กลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบกรณีที่มีการย้ายนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าแพทย์ทั้งสองคนทำการรักษาคนไข้ดี หายจากโรค         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
    นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือดข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ได้พิจารณาคัดเลือดข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แขวงการทางนครปฐมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกหนองขาหยั่ง และบริเวณข้ามแยกทุ่งพระเมรุ บนทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งมีการเริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 13 กันยายน 2556 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและแผนงาน/...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 60 ปี ประจำปี 2557            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดนครปฐมประจำปี 2557  ในวันที่ 28 มีนาคม 2557   ณ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
     นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สำนักร่มโพธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 25555 ตามโครงการมหาดไทยรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา (พ่อแม่ + ลูก) x ไอที =? ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องเรียนทางไกล ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสฉลองปีพุทธชยันตี ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตร ทุกเช้าวันอังคาร เวลา 7.15 – 8.00 น. ณ ศาลาสระแก้วตรงข้ามโรงอาหารยูเนี่ยน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกเย็นวันอังคาร เวลา 7...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ซ้อมย่อยคณะ , แยกตามวิทยาเขต วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ซ้อมใหญ่ภาคเช้าและภาคบ่าย ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 พระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่าด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการตลาดนัดธงฟ้า-เขียว ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เรื่อง การงดแจ้งและหนังสือรับรองการงดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รับบริจาคโลหิตตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (MAMMOGRAPHY) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด และทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตำบลบ้านเหนือ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี ได้รณรงค์ให้ชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งมีจิตใจแห่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยม แรงกล้า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,570
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon