หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
   นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                   นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ จุดธูป เทียน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 44 นาที ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 ชั่วโมง ก่อนหน้า
                  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอำเภอสามพราน จัดงาน งาน OTOP Fari : OTOP ของดีนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 ชั่วโมง ก่อนหน้า
                        อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำพุทธศาสนิกชนนับหมื่น ร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและเจริญพระพทุธมนต์รัตนสูตร โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
     นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เตรียมจัดทำโครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ขึ้น...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเข้ารับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากองคมนตรี ตามโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ปี 2557 หลังสถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมามากว่าร้อยละ 50           วันที่ 21 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
              นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม เฝ้าระวัง...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และเลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี เปิดเผยว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารคดระเบียง รององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในวันพุธที่ ๔...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกบุคคลที่กระทำความดี ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ สำหรับการแสดงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
  มาตรการแก้ปัญหานักเรียนตีกัน ให้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปอบรมวินัยที่ค่ายทหาร จนกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้         วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผู้หญิงที่ขับรถมาคนเดียวระมัดระวังมิจฉาชีพ ขับรถมาเฉี่ยวชนรถยนต์ ถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าลงจากรถยนต์ ล็อคประตูแล้วเรียกประกันภัย หรือตำรวจเมือง 1197 หรือ 191       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โครงการสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการภูมิปัญญาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่26 มิถุนายน 2554 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา นางบุญช่วย  วังคะฮาต อายุ 22 ปี...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,471,226
 • ไอพีของคุณ54.82.57.154
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon