หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน ประจำปี 2557 โดยนายวรพล จันทร์งาม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และ 2553 ในส่วนของจังหวัดนครปฐมมีทั้งหมด 117 รายที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาขอรับการช่วยเหลือเพียง 24 ราย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม ซึ่งจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทุ่งพระเมรุ และทางแยกหนองขาหยั่ง ล่าสุดจะเริ่มทำการเจาะเสาเข็ม และก่อสร้างสะพาน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 140 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      วันนี้ 28 มกราคม 2557 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นวิทยากรให้กับที่ประชุมนายกเหล่ากาชาดภาค 4 พร้อมด้วยสมาชิกจำนวนกว่า 220 คน ซึ่งมาจากจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี โดยในช่วงหนึ่งของการบรรยายได้หลั่งน้ำตา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
   นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                   นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ จุดธูป เทียน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2557...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และเลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี เปิดเผยว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารคดระเบียง รององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในวันพุธที่ ๔...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกบุคคลที่กระทำความดี ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ สำหรับการแสดงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
  มาตรการแก้ปัญหานักเรียนตีกัน ให้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปอบรมวินัยที่ค่ายทหาร จนกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้         วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผู้หญิงที่ขับรถมาคนเดียวระมัดระวังมิจฉาชีพ ขับรถมาเฉี่ยวชนรถยนต์ ถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าลงจากรถยนต์ ล็อคประตูแล้วเรียกประกันภัย หรือตำรวจเมือง 1197 หรือ 191       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โครงการสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการภูมิปัญญาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่26 มิถุนายน 2554 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา นางบุญช่วย  วังคะฮาต อายุ 22 ปี...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,566
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon