หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
วันที่ 20 ธ.ค. 56 นายวันชาติวงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กล่าวรายงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกของเรือนจำกลางนครปฐมที่มีผู้ต้องขังมากเป็น 2 เท่าของความจุ ทำให้ในขณะนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำนครปฐมแทบจะไม่มีที่นอน จากการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ปราศรัยกับประชาชน เกษตรกรที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม เกี่ยวกับความล่าช้าในการรับเงินค่าจำนำข้าวในฤดูการผลิตปีนี้...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแห้งแล้งในช่วงนี้ ทำให้จังหวัดนครปฐมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะมีข่าวคราวเกิดขึ้นจากไฟไหม้โรงเรียนที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ เป็นช่วงที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                 นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและจัดทำแผนงาน/...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้  เปิดเผยว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       กรมการจัดหางานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมคนหางานที่จะไปทำงานประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรรุ่นละ60 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น      นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนคปฐม เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5 (15) แอมแปร์ โดยปรับจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ป่วยชื่อ นายเล็ก รื่นนุสาร อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากปอดอักเสบ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่อยู่อาศัยประจำเสียหายบางส่วนเท่าที่เสียหายจริง ไม่เกินหลังละ 20,000 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา และในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,531,757
 • ไอพีของคุณ54.82.78.213
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon