หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งในขณะนี้ชมพูพันธุ์ทิพย์กว่า 1,000 ต้น เริ่มทยอยออกดอกให้ประชาชนได้เที่ยวชมความงดงามบางส่วนแล้ว              ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 4 เมษายน 2560 ที่หอประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ขับเคลื่อนการพัฒนานครปฐมสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ประกอบด้วย...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน “นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 9” ภายใต้สโลแกน Nakhon Pathom : The destination of Siamese fighting fish              วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              นครปฐม จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม และการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560               วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการประกวดกิจกรรม “เมืองสวย น้ำใส” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560            วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เพทอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2560...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
     นางวันดี ภู่ขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.)จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรประกอบด้วย โครงการ “ชำระดี มีคืน”...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวหลังประชุมว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย และทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และพาครอบครัวสังสรรค์รื่นเริงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้การจราจรในถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้น และติดขัดเป็นเวลานาน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือทุกจังหวัด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และให้ทุกอำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าจะมีการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ระหว่างวันที่ 15-17 และ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพสิรินทราวาส โดยในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558    รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19  ประจำปี 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
     นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะความผิดและโทษของผู้กระความผิดจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ให้หอการค้าจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้เข้ามามีบทบาทและเป็นผู้นำในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่๑๓กรมชลประธาน เปิดเผยว่ากรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  จำนวน ๕ รายการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ แบบประมูลราคาด้วยวาจา ดังนี้ ๑.     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่๑๓กรมชลประธาน เปิดเผยว่ากรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  จำนวน ๕ รายการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ แบบประมูลราคาด้วยวาจา ดังนี้       ๑...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต เปิดเผยว่า  กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่๑๓  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อเหล็กล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต เปิดเผยว่า  กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๓  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อโพลิเอทอลีน(HDPE)  พร้อมต่อเชื่อมท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สชป.๑๓ คส./E.ซ.๑/๒๕๕๗ จำนวน ๑ เรื่อง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรภาค ๖ เปิดเผยว่า กรมสรรพากร โดย สำนักงานสรรพากรภาค ๖ ได้ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเดิม ของสำนักงานสรรพากรภาค ๖ ตามเอกสารสอบราคา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ จำนวน ๑ แห่ง  ตามแบบเลขที่ ๒๓๙๒/๒๕๕๖  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๔ ตำบลกำแพงแสน –...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นาย พงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๓ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน   เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
การประปาส่วนภูมิภาคเขต๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกหัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐น.ถึง ๑๑.๐๐น....

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       นายสุรศิษฎ์ บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้           ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ -...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(D.B.A.)...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นแรงงานตัดเย็บผ้า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นายรังสรรค์ ชำนาญหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ว่า อบจ.นครสวรรค์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายรังสรรค์ ชำนาญหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า อบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 4 อัตรา ประกอบด้วย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า อบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไประดับ 6)...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558            วันที่ 6 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558             วันที่ 6 เมษายน 2558 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาการรับฟังความเห็นประชาชนด้านปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ที่จังหวัดนครปฐม            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ฝึกซ้อมปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน SKY ICU เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และงานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐม ครั้งที่ 6             วันที่ 3 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558            วันที่ 2 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงาน นครปฐม เอกซโป 2015 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อกระจายรายได้และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ            วันที่ 2 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา            วันที่ 1 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,894,620
 • ไอพีของคุณ54.162.165.158
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon