หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 11 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      วันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น...
ประกาศเมื่อ 11 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2560 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ...
ประกาศเมื่อ 12 เดือน 15 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐมชี้แจงเนื้อหมูนครปฐมปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจไม่มีสารโคลิสตินตกค้าง 100 เปอร์เซ็นต์        วันที่ 27 มกราคม 2560         ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช...
ประกาศเมื่อ 12 เดือน 1 วัน ก่อนหน้า
        วันที่ 26 มกราคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ณ บริษัทพงษ์ศรา...
ประกาศเมื่อ 12 เดือน 2 วัน ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม “จังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี ประจำปี 2560”เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม      วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสามพราน อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 12 เดือน 4 วัน ก่อนหน้า
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 15.49 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
ประกาศเมื่อ 12 เดือน 4 วัน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ       วันที่ 23 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
            วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมปล่อยรถบรรทุก จังหวัดนครปฐม รวมน้ำใจ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร             วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร             วันที่ 20 มกราคม 2560...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เตรียมจัดงานฉลองสมโภชพระร่วงโรจนฤทธิ์ครบรอบมหามงคล 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2558 ณ พระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันจันทร์ที่ 21...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2558 ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (บริเวณหน้าวัดพระงาม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20 ตุลาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้การสนับสนุนเดือนละ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            นางสุวรรณภา ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดจัดงาน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านข้างและด้านหลัง ของสำนักงาน กปภ. สาขาเลาขวัญ การประปาส่วยภูมิภาคเลาขวัญ       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสถานีจ่ายน้ำบ้านตลาดเขต-รางโพธิ์ (ห้วยกรด) ม.๙ อ.พนมทวน (ท่อส่งน้ำลงถังน้ำใส) จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล๒๓ ตลาดเขตตรงป้อมตำรวจตลาดเขต ถึงร้านสดชื่นค้าไม้ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ “ส่งเสริมวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการแทนสรรพากรภาค ๖  เปิดเผยว่าสำนักงานสรรพากรภาค๖ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเดิม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต๓  เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต๓  (กปภ.ข.๓)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ต.หนองขาน  อ.เมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายสรรเสริญ  แซ่เจียง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๓...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นาย วิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ๑.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อ­ขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร               วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่บริเวณวัดลำเหย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ               วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ได้รับความเป็นธรรมในการวัดความชื้น น้ำหนักที่เที่ยงตรง และมีทางเลือกในการจำหน่ายข้าวเปลือก           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงาน นครปฐม เอกซโป 2015 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อกระจายรายได้และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558               วันที่ 18 มีนาคม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนทางหลวง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน             วันที่ 17...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมกว่า 300 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หลังจากได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน และเป็นหนี้สินธนาคาร ซึ่งกำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าตลาดศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยขณะนี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาวะปกติ แม้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่พืชผักเริ่มมีราคาสูงขึ้น          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช           วันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ศาลาศิริราช 100 ปี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,473,188
 • ไอพีของคุณ54.167.126.106
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon