หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐม มอบบ้านพระราชทานโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย One Transport ที่จังหวัดนครปฐม               วันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา บำบัดน้ำเสีย และปลูกต้นทองอุไร บริเวณคลองเจดีย์บูชา              วันที่ 8 มีนาคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน        วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมจารุโก วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม      วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต ประจำปี 2560 รุ่นที่ 8 จำนวน 100 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร เพื่อประดิษฐานในวิหารพระมงคลสิทธิการ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ” ปีงบประมาณ 2560       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
     นายชัช จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดเผยว่า ในเทศกาลกฐินทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้านและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เตรียมจัดงานฉลองสมโภชพระร่วงโรจนฤทธิ์ครบรอบมหามงคล 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2558 ณ พระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันจันทร์ที่ 21...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2558 ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (บริเวณหน้าวัดพระงาม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20 ตุลาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้การสนับสนุนเดือนละ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            นางสุวรรณภา ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดจัดงาน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านข้างและด้านหลัง ของสำนักงาน กปภ. สาขาเลาขวัญ การประปาส่วยภูมิภาคเลาขวัญ       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสถานีจ่ายน้ำบ้านตลาดเขต-รางโพธิ์ (ห้วยกรด) ม.๙ อ.พนมทวน (ท่อส่งน้ำลงถังน้ำใส) จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล๒๓ ตลาดเขตตรงป้อมตำรวจตลาดเขต ถึงร้านสดชื่นค้าไม้ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ “ส่งเสริมวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการแทนสรรพากรภาค ๖  เปิดเผยว่าสำนักงานสรรพากรภาค๖ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเดิม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต๓  เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต๓  (กปภ.ข.๓)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ต.หนองขาน  อ.เมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายสรรเสริญ  แซ่เจียง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๓...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นาย วิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ๑.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อ­ขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร               วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่บริเวณวัดลำเหย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ               วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ได้รับความเป็นธรรมในการวัดความชื้น น้ำหนักที่เที่ยงตรง และมีทางเลือกในการจำหน่ายข้าวเปลือก           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงาน นครปฐม เอกซโป 2015 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อกระจายรายได้และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558               วันที่ 18 มีนาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนทางหลวง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน             วันที่ 17...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมกว่า 300 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หลังจากได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน และเป็นหนี้สินธนาคาร ซึ่งกำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าตลาดศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยขณะนี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาวะปกติ แม้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่พืชผักเริ่มมีราคาสูงขึ้น          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช           วันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ศาลาศิริราช 100 ปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,893,612
 • ไอพีของคุณ54.144.16.135
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon