หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ห้องสัมมนาร้านดาอาหารป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พันเอกสันติ แสนรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมี นางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สื่อมวลชนทุกแขนง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนครปฐม (ศปคม.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2560 เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นนโยบายของรัฐบาล...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 15.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 24 มีนาคม 2560  ที่ห้องประชุม ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี 2560 – 2564...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีงาน “วัน อปพร.” จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 โดยนายปิยะมิตร ไขว์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ กล่าวว่า ศูนย์ อปพร.กลาง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       จ.นครปฐมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ เมืองทวารวดี วันเดียวเที่ยวครบทุกอรรถรส เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    นครปฐมเปิดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการ บุคลากรโรงพยาบาลบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลจากโรค     วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560               วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ให้หอการค้าจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้เข้ามามีบทบาทและเป็นผู้นำในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม สำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายสุรินทร์ ศกุนตนาฎ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า Big C...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
ประกาศสืบหาบิดาและมารดาเด็ก ด.ญ.สิริลักษณ์         นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี ว่าได้รับอุปการะเด็กหญิงสิริลักษณ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์  ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดเผยว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัล Overall Low Gross หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชเจ้า สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 น....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นางสมจิต นัดสูงวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เปิดเผยว่า วัดบางพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก๊ตติ้ง จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านข้างและด้านหลัง ของสำนักงาน กปภ. สาขาเลาขวัญ การประปาส่วยภูมิภาคเลาขวัญ       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสถานีจ่ายน้ำบ้านตลาดเขต-รางโพธิ์ (ห้วยกรด) ม.๙ อ.พนมทวน (ท่อส่งน้ำลงถังน้ำใส) จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล๒๓ ตลาดเขตตรงป้อมตำรวจตลาดเขต ถึงร้านสดชื่นค้าไม้ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ “ส่งเสริมวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการแทนสรรพากรภาค ๖  เปิดเผยว่าสำนักงานสรรพากรภาค๖ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเดิม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต๓  เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต๓  (กปภ.ข.๓)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ต.หนองขาน  อ.เมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายสรรเสริญ  แซ่เจียง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นาย วิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ๑.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อ­ขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร               วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่บริเวณวัดลำเหย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ               วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ได้รับความเป็นธรรมในการวัดความชื้น น้ำหนักที่เที่ยงตรง และมีทางเลือกในการจำหน่ายข้าวเปลือก           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงาน นครปฐม เอกซโป 2015 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อกระจายรายได้และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558               วันที่ 18 มีนาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนทางหลวง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน             วันที่ 17...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมกว่า 300 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หลังจากได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน และเป็นหนี้สินธนาคาร ซึ่งกำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าตลาดศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยขณะนี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาวะปกติ แม้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่พืชผักเริ่มมีราคาสูงขึ้น          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช           วันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ศาลาศิริราช 100 ปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,043
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon