หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 15.49 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ       วันที่ 23 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมปล่อยรถบรรทุก จังหวัดนครปฐม รวมน้ำใจ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร             วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร             วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร               วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร              วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณท่าน้ำวัดวังตะกู หมู่ที่ 2...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญใส่บาตรบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                  วันที่ 20 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่นักเรียนที่กำพร้า และประสบภัยธรรมชาติรวมทั้งฐานะยากจน เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น       วันที่ 19 ม.ค. 60...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เดือนละ 1 ครั้ง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นางรุจิรารัตน์  บรรจง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัทฑีเลี่ยม จำกัด ผู้ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการผลิตซิลิกาแอโรเจลมาตั้งแต่ต้น...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 17 ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังจากพายุดีเปรสชั่น หว่ามก๋อ ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และประเทศกัมพูชา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา และกิจกรรมชุมชนชาวคลองช่วยมลพิษ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายประสิทธิ์ เขียวศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 และโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุณภาพ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานรวม 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 1.โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด 2.เก้าอี้นั่งมีพนักสูง มีโช๊คปรับระดับจำนวน 1 ตัว 3.โต๊ะทำงานขนาด 1.80 เมตร รวมชิ้นประกอบกัน จำนวน 6 ตัว 4....
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นางพรพิมล พลภักดิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 -26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และสำนัีกงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน  โดยประมาณราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาจ้างเป็นเงิน 405,000...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาระบบการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และฟิ้นฟูทรัพยากรปลาไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาระบบการผลิต และรับรองฟาร์มสัตว์น้ำ กิจกรรมคืนความสมบูรณ์ของแหล่งพ่อ แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
     นางชุติมา รื่นเริง  นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรากรพื้นที่นครปฐม 2  เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กำนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 - 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะเปิดสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ราคากลางการจ้าง 405,000.- บาท      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะเปิดสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาคารรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 3,008 ตารางเมตร โดยประมาณราคากลางจ้าง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
     นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2-18 กันยายน 2556...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558           วันที่ 9 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเพื่อการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมตามรอยเส้นทางตำนานพญากง พญาพาน           เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย โดยการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้าย และไม่ดื่มแอลกอฮอล์         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558          วันที่ 5 มีนาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา              วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูป เพื่อดำเนินการภาคการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับอำเภอให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการจัดเวทีเสวนาในระดับจังหวัดต่อไป...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีการทำขนมจีนโบราณ ณ วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง โดยเทศบาลตำบลมาบแค ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้คำขวัญ นครปฐมแหล่งปลาสวยงามไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2558 เลือกชม ชิม ช็อป พืชผักผลไม้สดปลอดภัย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมลิ้มรสอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากกว่า 50 ร้านค้า       ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,286
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon