หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และทุกภาคส่วนในสาขาอาชีพต่างๆ               วันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐม มอบบ้านพระราชทานโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย One Transport ที่จังหวัดนครปฐม               วันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา บำบัดน้ำเสีย และปลูกต้นทองอุไร บริเวณคลองเจดีย์บูชา              วันที่ 8 มีนาคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน        วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมจารุโก วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม      วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต ประจำปี 2560 รุ่นที่ 8 จำนวน 100 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร เพื่อประดิษฐานในวิหารพระมงคลสิทธิการ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (บริเวณหน้าวัดพระงาม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     นายชัช จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดเผยว่า ในเทศกาลกฐินทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้านและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เตรียมจัดงานฉลองสมโภชพระร่วงโรจนฤทธิ์ครบรอบมหามงคล 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2558 ณ พระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันจันทร์ที่ 21...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2558 ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (บริเวณหน้าวัดพระงาม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20 ตุลาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้การสนับสนุนเดือนละ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานรวม 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 1.โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด 2.เก้าอี้นั่งมีพนักสูง มีโช๊คปรับระดับจำนวน 1 ตัว 3.โต๊ะทำงานขนาด 1.80 เมตร รวมชิ้นประกอบกัน จำนวน 6 ตัว 4....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นางพรพิมล พลภักดิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 -26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และสำนัีกงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน  โดยประมาณราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาจ้างเป็นเงิน 405,000...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาระบบการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และฟิ้นฟูทรัพยากรปลาไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
       นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาระบบการผลิต และรับรองฟาร์มสัตว์น้ำ กิจกรรมคืนความสมบูรณ์ของแหล่งพ่อ แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
     นางชุติมา รื่นเริง  นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรากรพื้นที่นครปฐม 2  เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กำนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 - 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะเปิดสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ราคากลางการจ้าง 405,000.- บาท      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะเปิดสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาคารรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 3,008 ตารางเมตร โดยประมาณราคากลางจ้าง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
     นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2-18 กันยายน 2556...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558           วันที่ 9 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเพื่อการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมตามรอยเส้นทางตำนานพญากง พญาพาน           เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย โดยการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้าย และไม่ดื่มแอลกอฮอล์         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558          วันที่ 5 มีนาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา              วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูป เพื่อดำเนินการภาคการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับอำเภอให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการจัดเวทีเสวนาในระดับจังหวัดต่อไป...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีการทำขนมจีนโบราณ ณ วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง โดยเทศบาลตำบลมาบแค ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้คำขวัญ นครปฐมแหล่งปลาสวยงามไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2558 เลือกชม ชิม ช็อป พืชผักผลไม้สดปลอดภัย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมลิ้มรสอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากกว่า 50 ร้านค้า       ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,049
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon