หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ” ปีงบประมาณ 2560       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ที่วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ Happiness for All  : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีลักรถจักยานยนต์ คดีให้สินบนเจ้าพนักงาน คดีขโมยเนื้อหมู พร้อมของกลาง และยาเสพติดเป็นจำนวนมาก        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม           วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 17.00 น....
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา สังคม และประเทศชาติ ที่จังหวัดนครปฐม              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15....
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 300 รูป ณ พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา และกิจกรรมชุมชนชาวคลองช่วยมลพิษ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายประสิทธิ์ เขียวศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 และโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุณภาพ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.ม. เป็นการเร่งด่วน บริเวณสามแยกพระประโทน ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ถึง 17.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ในการนี้มีผลให้ตำบลดอนยายหอม ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจระเข้...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดมลพิษ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการและแถลงผลงานของจังหวัดนครปฐมในรอบ 1 ปี โดยใช้ชื่อว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 10...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
     สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดดำเนินโครงการอบรมศิลปะการละครเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติผู้เข้ารับการอบรม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.ม. เป็นการเร่งด่วน บริเวณสามแยกพระประโทน ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ในการนี้มีผลให้ตำบลดอนยายหอม ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจระเข้...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศ และระบบไฟฟ้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ราคากลางในการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,534,000 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศ และระบบไฟฟ้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ราคากลางในการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,534,000 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
   นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งต้องเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กน.          โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันและเวลาราชการ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เปิดเผยว่า อบต.สระสี่มุม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 8 ต.สระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม        กำหนดดูสถานที่ในวันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม หมู่ที่ 3 ตำบลสรัสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 430 ม....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางรัตนา สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสารขนาด 2 ที่นั่ง ดีเซล โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 สิงหาคม- วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทาน มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อเหล็กฉากขนาด 75x75x6 มม. และเหล็กแผ่นขนาด 3"x12 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมาบแค มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ภายในวงเงิน 2,190,000 บาท    ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำลางตาล หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดดอนหวายพลาซ่า แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สไตล์คาวบอย อยู่ใกล้กับตลาดริมน้ำดอนหวาย อำเภอสามพราน             นายสมพาส นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557             วันที่ 15 กุมภาพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เสธ.แก้ว คัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจหญิงชราที่ถูกคนโจรโรคจิตก่อเหตุทารุณกรรมทางเพศในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดหญิงชรามีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 61 ปี ประจำปี 2558             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังในพื้นที่อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดงานประจำปีวัดดอนหวาย นมัสการองค์หลวงพ่อวิไลเลิศ หลวงพ่อวิสาหาร ประจำปี 2558           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,678
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon