หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย              วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ตำบลหนองกระทุ่ม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560             วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานโครงการความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่ม จว.ภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามและตรวจสอบแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการ ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม      วันที่ 18...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560               วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเตรียมนำร่องขับเคลื่อนโครงการต้นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพดีสำหรับประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบ GAP          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมลงนามความร่วมมือพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ เข้าสู่กระบวนการอินทรีย์ผ่านกระบวนการรองรับแบบมีส่วนร่วม PGS และนำสู่การรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล              วันที่ 17 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชบิดาแห่งอักษรไทย ประจำปี 2560             วันที่ 17 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม              ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      คณะสงฆ์จาริกธุดงค์กว่า 600 รูป เดินด้วยเท่าเปล่าจากภาคใต้มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนไปแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง       วันที่ 14 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เปิดงานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยแก่เด็กและเยาวชน         วันที่ 14 มกราคม 2560 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.ม. เป็นการเร่งด่วน บริเวณสามแยกพระประโทน ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ถึง 17.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ในการนี้มีผลให้ตำบลดอนยายหอม ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจระเข้...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดมลพิษ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการและแถลงผลงานของจังหวัดนครปฐมในรอบ 1 ปี โดยใช้ชื่อว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 10...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
     สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดดำเนินโครงการอบรมศิลปะการละครเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติผู้เข้ารับการอบรม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.ม. เป็นการเร่งด่วน บริเวณสามแยกพระประโทน ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ในการนี้มีผลให้ตำบลดอนยายหอม ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจระเข้...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2558  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม  เปิดเผยว่า  การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตัดท่อเพื่อประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม บริเวณสามแยกพระประโทน พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น....

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศ และระบบไฟฟ้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ราคากลางในการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,534,000 บาท...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศ และระบบไฟฟ้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ราคากลางในการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,534,000 บาท...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
   นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งต้องเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กน.          โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันและเวลาราชการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เปิดเผยว่า อบต.สระสี่มุม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 8 ต.สระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม        กำหนดดูสถานที่ในวันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      นายภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม หมู่ที่ 3 ตำบลสรัสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 430 ม....
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นางรัตนา สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสารขนาด 2 ที่นั่ง ดีเซล โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 สิงหาคม- วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทาน มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อเหล็กฉากขนาด 75x75x6 มม. และเหล็กแผ่นขนาด 3"x12 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมาบแค มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ภายในวงเงิน 2,190,000 บาท    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำลางตาล หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดดอนหวายพลาซ่า แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สไตล์คาวบอย อยู่ใกล้กับตลาดริมน้ำดอนหวาย อำเภอสามพราน             นายสมพาส นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557             วันที่ 15 กุมภาพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เสธ.แก้ว คัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจหญิงชราที่ถูกคนโจรโรคจิตก่อเหตุทารุณกรรมทางเพศในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดหญิงชรามีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 61 ปี ประจำปี 2558             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังในพื้นที่อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดงานประจำปีวัดดอนหวาย นมัสการองค์หลวงพ่อวิไลเลิศ หลวงพ่อวิสาหาร ประจำปี 2558           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,285
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon