หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 63 ปี ประจำปี 2560       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมจัดงานวันมาฆบูชา “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐมจัดสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจรากฐานในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีปริมาณหรือคุณภาพดีขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดงานสืบสานตำนาน 122 ปี มณฑลนครชัยศรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอนครชัยศรี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวยังได้เลือกซื้อของดี ของเด่น และอาหารโบราณขึ้นชื่ออีกมากมาย          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ชุมชนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานเทิด ด้วยทำ ประจำปี 2560 เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท จำนวน 109 ทุน             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม            ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อพลวง นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน        วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมไก่ชน สืบสานประเพณีไทย ก้าวไกลสู่สากล เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่ชน ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก             วันที่ 30...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2558  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม  เปิดเผยว่า  การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตัดท่อเพื่อประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม บริเวณสามแยกพระประโทน พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการ บ้านสะอาด อนามัย ชีวีสมบูรณ์ ปี 2558 โดยให้ความสำคัญด้านสุขาภิบาลในที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่บ้านเรือนของตนเอง  ทั้งนี้ได้จัดการหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ สู่วัยใส...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”           นายกิจจา กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการรวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 น. นายสรศักดิ์  เอี้ยวศิวกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พร้อมผู้บริหาร  สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้าน และประชาชนตำบลหนองปากโลง ร่วมถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายเดชอดุลย์  บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมาบแคมีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่3 ต.มาบแค กว้าง 5 เมตร ยาว 1,158 เมตร หนา 0.05 เมตร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 2 ดังรายการนี้ 1.สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องอบรมชั้น2 ตามแบบเลขที่2348/2556 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมสาขาอำเภอกำแพงแสน ถนนกำแพงแสน-ดอนตูม ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวท่าตลาด จังหวัดนครปฐม ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นางขวัญเมือง  เณรบำรุง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการรักษาการแทนธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นางขวัญเมือง เณรบำรุง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และขนส่ง จำนวน 1 คัน          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมสุข   ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะสอบราคาซื้อหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้งานพาหนะสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        พันตำรวจเอกวิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            ศาลจังหวัดนครปฐมเปิดห้องสมุดวิทยบริการต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ              ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 30 มกราคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ภายใต้โครงการ เมืองสวย น้ำใส โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ คลองต้อยติ่ง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เนื่องในวันพระบารมีปกเกล้า ประจำปี 2558             วันที่ 30 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดริมน้ำดอนหวาย แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอำเภอสามพราน เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ล่องเรือ...ชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของเกษตรกร          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2556           วันที่ 26 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาและโรดโชว์ e-Government for All รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชนชน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัด 84 โรงเรียน               วันที่ 23...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,684
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon