หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงพลังน้ำใจ บริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้              วันที่ 11 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้       วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้หารือกับส่วนราชการ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย               วันที่ 9 มกราคม 2560 ที่บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์        วันที่ 6 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 78 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 81 คน และมีผู้เสียชีวิต 10 คน       วันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 2 - 3 มกราคม 2560 คาดว่าจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและจากการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อทำงานตามปกติ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                วันที่ 2 มกราคม 2560 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 4...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มมากขึ้น หลังเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 6 คนภายในวันเดียว              วันที่ 2 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
วันที่ 1 มกราคม 2560 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณจุดตรวจหน้าบริษัทสยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด ตำบลคลองใหม่ และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการ บ้านสะอาด อนามัย ชีวีสมบูรณ์ ปี 2558 โดยให้ความสำคัญด้านสุขาภิบาลในที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่บ้านเรือนของตนเอง  ทั้งนี้ได้จัดการหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ สู่วัยใส...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”           นายกิจจา กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการรวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 น. นายสรศักดิ์  เอี้ยวศิวกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พร้อมผู้บริหาร  สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้าน และประชาชนตำบลหนองปากโลง ร่วมถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน มหิดล-วันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นายสมควร  อุ่มตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่  เปิดเผยว่า สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กำหนดจัดงานนิทรรศการ “สร้างศิลป์คู่แผ่นดินสยาม ครั้งที่ 2” เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักช่างสิบหมู่ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกษตรกรจำนวน 2 ราย ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระบุว่าจ่ายเงินไปโดยมาสมควร คือ นางสาวยุพดี จั่นเพชร บ้านเลขที่ 58/10...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายเดชอดุลย์  บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมาบแคมีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่3 ต.มาบแค กว้าง 5 เมตร ยาว 1,158 เมตร หนา 0.05 เมตร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 2 ดังรายการนี้ 1.สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องอบรมชั้น2 ตามแบบเลขที่2348/2556 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมสาขาอำเภอกำแพงแสน ถนนกำแพงแสน-ดอนตูม ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวท่าตลาด จังหวัดนครปฐม ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นางขวัญเมือง  เณรบำรุง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการรักษาการแทนธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นางขวัญเมือง เณรบำรุง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และขนส่ง จำนวน 1 คัน          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมสุข   ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะสอบราคาซื้อหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้งานพาหนะสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        พันตำรวจเอกวิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            ศาลจังหวัดนครปฐมเปิดห้องสมุดวิทยบริการต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ              ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 30 มกราคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ภายใต้โครงการ เมืองสวย น้ำใส โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ คลองต้อยติ่ง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เนื่องในวันพระบารมีปกเกล้า ประจำปี 2558             วันที่ 30 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดริมน้ำดอนหวาย แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอำเภอสามพราน เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ล่องเรือ...ชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของเกษตรกร          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
           พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2556           วันที่ 26 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 16 ชั่วโมง ก่อนหน้า
              สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาและโรดโชว์ e-Government for All รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชนชน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 17 ชั่วโมง ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัด 84 โรงเรียน               วันที่ 23...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,473,133
 • ไอพีของคุณ54.167.126.106
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon