หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 15.49 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ       วันที่ 23 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมปล่อยรถบรรทุก จังหวัดนครปฐม รวมน้ำใจ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร             วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร             วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร               วันที่ 20 มกราคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร              วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณท่าน้ำวัดวังตะกู หมู่ที่ 2...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญใส่บาตรบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                  วันที่ 20 มกราคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่นักเรียนที่กำพร้า และประสบภัยธรรมชาติรวมทั้งฐานะยากจน เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น       วันที่ 19 ม.ค. 60...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม  เปิดเผยว่า  การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตัดท่อเพื่อประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม บริเวณสามแยกพระประโทน พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น....
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการ บ้านสะอาด อนามัย ชีวีสมบูรณ์ ปี 2558 โดยให้ความสำคัญด้านสุขาภิบาลในที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่บ้านเรือนของตนเอง  ทั้งนี้ได้จัดการหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ สู่วัยใส...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”           นายกิจจา กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการรวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 น. นายสรศักดิ์  เอี้ยวศิวกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พร้อมผู้บริหาร  สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้าน และประชาชนตำบลหนองปากโลง ร่วมถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน มหิดล-วันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นายสมควร  อุ่มตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่  เปิดเผยว่า สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กำหนดจัดงานนิทรรศการ “สร้างศิลป์คู่แผ่นดินสยาม ครั้งที่ 2” เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักช่างสิบหมู่ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายเดชอดุลย์  บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมาบแคมีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่3 ต.มาบแค กว้าง 5 เมตร ยาว 1,158 เมตร หนา 0.05 เมตร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 2 ดังรายการนี้ 1.สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องอบรมชั้น2 ตามแบบเลขที่2348/2556 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมสาขาอำเภอกำแพงแสน ถนนกำแพงแสน-ดอนตูม ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวท่าตลาด จังหวัดนครปฐม ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นางขวัญเมือง  เณรบำรุง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการรักษาการแทนธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นางขวัญเมือง เณรบำรุง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และขนส่ง จำนวน 1 คัน          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมสุข   ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะสอบราคาซื้อหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้งานพาหนะสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        พันตำรวจเอกวิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            ศาลจังหวัดนครปฐมเปิดห้องสมุดวิทยบริการต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ              ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 30 มกราคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ภายใต้โครงการ เมืองสวย น้ำใส โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ คลองต้อยติ่ง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เนื่องในวันพระบารมีปกเกล้า ประจำปี 2558             วันที่ 30 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดริมน้ำดอนหวาย แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอำเภอสามพราน เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ล่องเรือ...ชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของเกษตรกร          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2556           วันที่ 26 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาและโรดโชว์ e-Government for All รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชนชน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัด 84 โรงเรียน               วันที่ 23...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,876
 • ไอพีของคุณ54.166.233.99
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon