หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            (29 พ.ย. 55) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม สืบเนื่องจาก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           (29 พ.ย. 55) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินรางวัลนำจับตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                (29 พ.ย. 55) เวลา 09.30 น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 11 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                    เมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ที่ บริเวณสระมัจฉากาชาดในงานองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม   นายกฤษณ์  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              วันนี้(27 พย.55)  ที่ ห้องประชุมชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม   นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานการต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม “นักบริหาร ป.ป.ช.ระดับสูง(นบปส....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2555) เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             เมื่อวันที่23 พ.ย. 55 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม และการประปาจังหวัดนครปฐม  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ดูแลสาธารณูปโภค ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดนครปฐมและ 7 อำเภอในพื้นที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,546
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon