หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลศาลายา เมื่อวันที่ 6พฤศจิกายน 2555 เวลา 01.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ตำบลศรีษะทอง เมื่อวันที่ 6พฤศจิกายน 2555 เวลา 02.30 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555  เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (Thailand...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 09.30 น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครปฐมจำนวน 14 หน่วยงาน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 16. 00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          วันนี้ (15 พ.ย.55) เวลา 10.00น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ได้ออกพบประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ที่วัดห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                วันนี้ ( 15 พฤศจิกายน 2555) เวลา 10 .00 น. ที่วัดห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำการโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ในโอกาสนี้ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่า ขอร้องให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  มีมติ ครม.ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555   สำหรับ นายอภินันท์ จันทรังษี  มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,555
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon