หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              วันนี้(20 ตค.55)  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด "โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ที่บริเวณชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               (18ตุลาคม 2555) เวลา 10.00 น. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข นายอนุชา สะสมทรัพย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายวันชาติ  วงศ์ชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม x- ray เชิงรุก 90 วัน 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2555 ในวันที่ 20 ตุลาคม  2555  เวลา 09.00 น  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดนครปฐม     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) จังหวัดนครปฐมปี ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณารับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น 3...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,560
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon