หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                วันนี้ ( 15 พฤศจิกายน 2555) เวลา 10 .00 น. ที่วัดห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำการโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ในโอกาสนี้ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่า ขอร้องให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  มีมติ ครม.ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555   สำหรับ นายอภินันท์ จันทรังษี  มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดงาน “วันพระมหาธีรราชเจ้า” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งชาติ ประจำปี 2555 (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้พูดคุยกับมวลชนของอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล  ขอให้ชาวนครปฐมเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานเพื่อประเทศชาติก่อน  ขอให้อยู่ในพื้นที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(13 พ.ย.55) ที่ ห้องประชุมอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้กล่าวเปิดอบรมแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2555 ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนคปฐม ครั้งที่ 11/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.30 น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้ตอบสนองนโยบายโดยการให้แต่ละอำเภอแจ้งองการปกครองส่วนท้องถิ่น   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนคปฐม ครั้งที่ 11/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น....

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,450
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon