หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดงาน “วันพระมหาธีรราชเจ้า” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งชาติ ประจำปี 2555 (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้พูดคุยกับมวลชนของอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล  ขอให้ชาวนครปฐมเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานเพื่อประเทศชาติก่อน  ขอให้อยู่ในพื้นที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(13 พ.ย.55) ที่ ห้องประชุมอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้กล่าวเปิดอบรมแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2555 ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนคปฐม ครั้งที่ 11/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.30 น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้ตอบสนองนโยบายโดยการให้แต่ละอำเภอแจ้งองการปกครองส่วนท้องถิ่น   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนคปฐม ครั้งที่ 11/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  เวลา 08. 15 น. นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ณ สมาคมตั้งศรี อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2555 ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร (...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจักรยานเพื่อน้องในชนบท ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,527
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon