หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่ของ 7 อำเภอ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              วันนี้(5 ตค.55) นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมศูนย์บัญชาการเกตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               วันนี้(4 ตค.55)เวลา 11.00 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายอำเภอบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
  อบจ. นครปฐม ขอเชิญร่วมถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา                           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      เมื่อวันที่ 3 ตค. 55  เวลา 14.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่พระสงฆ์ จำนวน 253...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
  ประวัติ                    นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ การศึกษา                - ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์)      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(1 ตค.55)เวลา 18.30 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางด้านน้ำ อาทิ ชลประทานจังหวัด ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              วันนี้(1 ตค.55)  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จังหวัดนครปฐม  โดยมี นายกำธร ตุ้มสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม  ร.ต.พงศธร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดงานมหาวชิราวุธจำรัส เพชรรัตนจำรูญ  เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่โครงการเมืองไทย เมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี) และโครงการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อด้านภาษาไทย ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,568
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon