หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                   วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสว่างศรี  วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2554...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
  นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รับมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง จากนายมนัส  กิจประเสริฐ  นายกสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในนามของสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
  นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อของรางวัลจากนายปิยะรัฐ  จ่าเมือง  สหกรณ์จังหวัดนครปฐมพร้อมคณะ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร มาทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            (2 พ.ย. 55)พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เปิดเผยว่า  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมนับหมื่นคน ได้นำเอาเครื่องสักการะมาร่วมบูชาองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ บริเวณถนนด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายวันชาติ   วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมมีพระอารามหลวง 5 แห่ง ได้แก่ 1.วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม  ซึ่งเป็นวัดจำนวน 1 ใน 16พระอารามหลวง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,538
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon