หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  เวลา 08. 15 น. นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ณ สมาคมตั้งศรี อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2555 ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร (...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจักรยานเพื่อน้องในชนบท ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                   วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสว่างศรี  วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2554...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
  นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รับมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง จากนายมนัส  กิจประเสริฐ  นายกสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในนามของสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
  นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อของรางวัลจากนายปิยะรัฐ  จ่าเมือง  สหกรณ์จังหวัดนครปฐมพร้อมคณะ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร มาทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,479
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon