หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             (30 ต.ค.. 55)นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ภาคเอกชน โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             วันนี้ (25 ต.ค. 2555) นายฐานิสร์  เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยนายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ คลองพระพิมล หมู่ที่ 12 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                        (23 ต.ค. 55) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              วันนี้(20 ตค.55)  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด "โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ที่บริเวณชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               (18ตุลาคม 2555) เวลา 10.00 น. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข นายอนุชา สะสมทรัพย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายวันชาติ  วงศ์ชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม x- ray เชิงรุก 90 วัน 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2555 ในวันที่ 20 ตุลาคม  2555  เวลา 09.00 น  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดนครปฐม     ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,550
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon