หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) จังหวัดนครปฐมปี ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณารับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น 3...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยนายประสงค์ พิฑูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และคณะจะเดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         (11 ตค.55) เวลา 09.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ประชุมมอบนโยบายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VIDEO CONFERENCE) เพื่อมอบนโยบายสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556 ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบากล นโยบายที่ดำเนินการในระยะ 4 ปี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 07.30 น. จังหวัดนครปฐมกำหนดพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันอภิลักขิตสมัย วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เปิดเผยว่า  ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.  จังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                 ( 9 ตุลาคม 2555)  นายอภินันท์ จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับมูลนิธีลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม สภาลุ่มน้ำท่าจีนชัยนาท สภาลุ่มน้ำท่าจีนสุพรรณบุรี สภาลุ่มน้ำท่าจีนสมุทรสาคร ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
วันนี้ 9ตุลาคม 55 เวลา 14.00น.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ เดินทางมากราบนมัสการ  พระครูอาทรธรรมนาท ผช.เจ้าอาวาส วัดชุมนุมศรัทธา  หลังเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยมี เรือโทกฤษณ์  จินตะเวช  นายอำเภอบางเลน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 8 ต.ค.55 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งขาติ    นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายฐานิสร์ เทียนทอง...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,558
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon