หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      เมื่อวันที่ 3 ตค. 55  เวลา 14.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่พระสงฆ์ จำนวน 253...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
  ประวัติ                    นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ การศึกษา                - ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์)      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(1 ตค.55)เวลา 18.30 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางด้านน้ำ อาทิ ชลประทานจังหวัด ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              วันนี้(1 ตค.55)  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จังหวัดนครปฐม  โดยมี นายกำธร ตุ้มสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม  ร.ต.พงศธร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดงานมหาวชิราวุธจำรัส เพชรรัตนจำรูญ  เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
       นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่โครงการเมืองไทย เมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี) และโครงการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อด้านภาษาไทย ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           (26 ก.ย. 55) เวลา 08.30 น. นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องในการจัดงาน “มหาวชิราวุธจำรัส เพชรรัตนจำรูญ” ที่บริเวณเทวาลัยคเณศร์  พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นางสุวิมล  จันทน์วิมล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              ในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จำนวน 384 คน ณ หอประชุมอาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยมี...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จะเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ ตำบลเตรียมพร้อม ณ วัดลานตากฟ้า...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,077
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon