หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายนรกิจ  ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าเมืองมาทั้งหมด 21 คนพบว่าแต่ละคนมีเทคนิคการทำงานที่แตกต่างกัน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2555 ว่าจังหวัดนครปฐมได้ทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างเต็มที่ ทั้งตามนโยบายรัฐบาล และตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งประชาชนจำนวนมากกว่า 70 เปอร์เซนต์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ก่อนถึงหน้าน้ำในปีนี้ จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็น Flood way มาตั้งแต่โบราณ เพราะแม่น้ำท่าจีนเป็นที่ระบายน้ำลงทะเลมาตั้งแต่สร้างโลก ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับแม่น้ำท่าจีนให้สามารถเป็น Flood way ที่มีประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          (28 มิ.ย. 55)นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น เนื่องในโอกาสวันครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2555 โดยมี นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศให้กับ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อเป็นการประสานรอยร้าวของประชาชนที่แบ่งแยกเป็นสี เป็นก๊ก เป็นเหล่า แบ่งพรรคแบ่งพวก...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         (15 มิ.ย.55) นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  นายอำเภอและผู้นำชุมชน ลงเรือจากหน้าวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            (13 มิ.ย. 55) เวลา 15.30 น. ที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ทางอำเภอนครชัยศรี กรมเจ้าท่า นายกองค์การบริการส่วนตำบลลานตากฟ้า กำนันและผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           พลโทอุทิศ สุนทร แม่ทัพน้อยที่ 1 ประธานที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 เป็นประธานตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ที่หน่วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,262,348
 • ไอพีของคุณ54.92.193.89
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon