หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559         ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอดอนตูม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “ตามรอยเท้าพ่อ พอเพียง” แก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559               วันที่ 9 สิงหาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
รายงานข้อมูลและผลการจัดการออกเสียงประชามติของจังหวัดนครปฐม หน่วยออกเสียงประชามติ 1,146 หน่วย ผู้มีสิทธ์ 708,566 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 422,909 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69 จำนวนบัตรดี 411,580 บัตรเสีย 13,870 คิดเป็นร้อยละ 2.68 ผลการออกเสียงประชามติ ประเด็น 1...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                   นางศศิวิมล  อุทัยพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม  ได้จัดงานกาชาด ประจำปี 2557 พร้อมกับงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่วันที่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมร่วมกับโครงการหมาเฝ้าบ้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านรุ่น 10 จังหวัดนครปฐม โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปที่มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมส่วนรวมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต ป.ป...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายพรศักดิ์  ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม  เปิดเผย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักบริหารกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาสัมพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์  ราชบัณฑิตยสถาน  จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร  สำนักวิทยาศาสตร์  เรื่อง “ การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 4...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมาก และมีการจัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความสามารถของช้าง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การลอยโคมเป็นประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือนสอบสอง เดิมนั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จะมี การลอยกระทง เรียกว่าพระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา  สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่   ขอความร่วมมือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย  ชื่อนายสมโภชน์  แห่งพิษ  อายุ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากนางสาวแพรวนภา  เอิมชา ขอความช่วยเหลือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย ชื่อนายวรวุฒิ ทองพิทักษ์ อายุ 25 ปี เลขประจำตัวประชาชน  1...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนไม่จำกัดอายุ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
     นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนางอรุณลักษณ์ เตมีย์บูลย์ หมายเลขแดงที่ 419/2553...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
     นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายธีรศักดิ์ รักษ์ชุมคง ที่ 1, นางสาวแฉล้ม กาพย์ไกรแก้ว ที่ 2 จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางรอน ทองประยูร ที่ 1, นายบุญเกิด ทองประยูร ที่ 2 จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางสาวอมรรัตน์ ฆ้องเลิศ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.301/2553 ตามคำสั่งศาลรวม 6...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นโจทก์ และว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นโจทก์ และนายสมยศ จุลเจริญดุลย์ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.296/...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายชยพล หรือพลอาสาสมัครชยพล ทรงเจริญ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.868/2553...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายพิทักษ์ สิงห์เรือง หรือพันจ่าโทพิทักษ์ สิงห์เรือง ที่ 1 กับพวก...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายทวี เห็นตระกูลดี  จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.105/2551...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายสนั่น จันทมูล ที่  1, นางสาวสำรวย ทองใย ที่ 1เป็นโจทก์ และนายถนอม ตรีเดชา  จำเลย...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค 1 – 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมออกตรวจราคาสินค้าและบริการรวมทั้งอาหารปรุงสำเร็จ ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสการขึ้นราคา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            วันที่ ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสงบของบ้านเมือง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                        จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                        คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                        วันที่ 2 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ในการงดถ่ายออกอากาศรายการประจำของสถานีวิทยุ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,289
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon