หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางเลน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในระดับอำเภอ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประชุมคอนเฟอร์เรนท์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนตุลาคม 2559        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อำเภอบางเลน พร้อมมอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
   จังหวัดนครปฐมจ่ายเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี      วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่หอประชุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ           วันที่ 6 ตุลาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวตลาดเก่าบางหลวง รศ.122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพลิงได้ลุกไหม้ลามติดห้องใกล้เคียงวอดกว่า 40 ห้อง โดยมีรถดับเพลิงจากหลายท้องที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนานกว่า 2 ชั่วโมง เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน และประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอต่างๆ ล่าสุดระดับน้ำในภาพรวมลดลงต่ำกว่าตลิ่ง พร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานภาคเอกชน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคลังเขต 7 เป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านการเงินการคลังภาครัฐในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่จักการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐแก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เปิดเผยว่า ในปี 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พสกนิกรจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายธนากร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ เปิดเผยว่า กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรมศิลปากร จัดโครงการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก ฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                   นางศศิวิมล  อุทัยพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม  ได้จัดงานกาชาด ประจำปี 2557 พร้อมกับงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่วันที่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมร่วมกับโครงการหมาเฝ้าบ้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านรุ่น 10 จังหวัดนครปฐม โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปที่มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมส่วนรวมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต ป.ป...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายพรศักดิ์  ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม  เปิดเผย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักบริหารกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาสัมพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์  ราชบัณฑิตยสถาน  จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร  สำนักวิทยาศาสตร์  เรื่อง “ การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 4...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมาก และมีการจัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความสามารถของช้าง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
     นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนางอรุณลักษณ์ เตมีย์บูลย์ หมายเลขแดงที่ 419/2553...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
     นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายธีรศักดิ์ รักษ์ชุมคง ที่ 1, นางสาวแฉล้ม กาพย์ไกรแก้ว ที่ 2 จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางรอน ทองประยูร ที่ 1, นายบุญเกิด ทองประยูร ที่ 2 จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางสาวอมรรัตน์ ฆ้องเลิศ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.301/2553 ตามคำสั่งศาลรวม 6...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นโจทก์ และว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นโจทก์ และนายสมยศ จุลเจริญดุลย์ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.296/...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายชยพล หรือพลอาสาสมัครชยพล ทรงเจริญ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.868/2553...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายพิทักษ์ สิงห์เรือง หรือพันจ่าโทพิทักษ์ สิงห์เรือง ที่ 1 กับพวก...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายทวี เห็นตระกูลดี  จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.105/2551...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายสนั่น จันทมูล ที่  1, นางสาวสำรวย ทองใย ที่ 1เป็นโจทก์ และนายถนอม ตรีเดชา  จำเลย...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค 1 – 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมออกตรวจราคาสินค้าและบริการรวมทั้งอาหารปรุงสำเร็จ ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสการขึ้นราคา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            วันที่ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสงบของบ้านเมือง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                        จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                        คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                        วันที่ 2 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ในการงดถ่ายออกอากาศรายการประจำของสถานีวิทยุ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,710
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon