หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางเลน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในระดับอำเภอ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประชุมคอนเฟอร์เรนท์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนตุลาคม 2559        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อำเภอบางเลน พร้อมมอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
   จังหวัดนครปฐมจ่ายเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี      วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่หอประชุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ           วันที่ 6 ตุลาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวตลาดเก่าบางหลวง รศ.122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพลิงได้ลุกไหม้ลามติดห้องใกล้เคียงวอดกว่า 40 ห้อง โดยมีรถดับเพลิงจากหลายท้องที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนานกว่า 2 ชั่วโมง เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน และประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอต่างๆ ล่าสุดระดับน้ำในภาพรวมลดลงต่ำกว่าตลิ่ง พร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานภาคเอกชน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          กรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2558 โดยบรรจุรับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งสัสดีอำเภอ,เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกหรือ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ 35 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมกำหนดมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจและร่วมกันพิจารณาแนวทางกำหนดมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว              ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              นายณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและสื่อมวลชนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยว่า งานสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม เปิดเผยว่า ผู้อำนวยการทางหลวง ได้มีประกาศเรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกิดกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคลังเขต 7 เป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านการเงินการคลังภาครัฐในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่จักการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐแก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เปิดเผยว่า ในปี 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พสกนิกรจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนางอรุณลักษณ์ เตมีย์บูลย์ หมายเลขแดงที่ 419/2553...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายธีรศักดิ์ รักษ์ชุมคง ที่ 1, นางสาวแฉล้ม กาพย์ไกรแก้ว ที่ 2 จำเลย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางรอน ทองประยูร ที่ 1, นายบุญเกิด ทองประยูร ที่ 2 จำเลย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางสาวอมรรัตน์ ฆ้องเลิศ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.301/2553 ตามคำสั่งศาลรวม 6...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นโจทก์ และว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นโจทก์ และนายสมยศ จุลเจริญดุลย์ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.296/...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายชยพล หรือพลอาสาสมัครชยพล ทรงเจริญ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.868/2553...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายพิทักษ์ สิงห์เรือง หรือพันจ่าโทพิทักษ์ สิงห์เรือง ที่ 1 กับพวก...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายทวี เห็นตระกูลดี  จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.105/2551...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายสนั่น จันทมูล ที่  1, นางสาวสำรวย ทองใย ที่ 1เป็นโจทก์ และนายถนอม ตรีเดชา  จำเลย...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค 1 – 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมออกตรวจราคาสินค้าและบริการรวมทั้งอาหารปรุงสำเร็จ ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสการขึ้นราคา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            วันที่ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสงบของบ้านเมือง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                        จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                        คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                        วันที่ 2 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ในการงดถ่ายออกอากาศรายการประจำของสถานีวิทยุ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,055
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon