หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              บรรยากาศการนับคะแนนออกเสียงประชามติที่จังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะทราบผลในภาพรวมทั้งจังหวัดภายในเวลา 20.00 น.               วันที่ 7...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และต่างจังหวัด เดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด            ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนสิงหาคม 2559       ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงร่วมมาใช้สิทธิในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80       ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ด้วยการมอบหลอดประหยัดพลังงาน LED  ติดตั้งให้กับองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานมูลค่ากว่า 3,100,000 บาท    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมจัดเวทีเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ก่อนวันลงประชามติ 7 สิงหาคมนี้           ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559         วันที่  2 สิงหาคม 2559 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงานและประทานรางวัล งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              ปตท. ส่งเสริมการเรียนรู้ มอบห้องสมุด “พลังไทย เพื่อไทย” แห่งที่ 36 ให้กับโรงเรียนวัดสองห้อง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม              ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2557 การแสดงคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา และร่วมติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  เปิดเผยว่า ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              นางจุฑามาศ เวศพาณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ และได้มีกิจกรมการคัดสรรหาสถานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนา...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม              วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวารมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2557 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายนิติ เจียมสกุลธร เป็นโจทก์ และนายกษิภัท วาสบุญมา ที่ 1, นายฤติมา ธาระเวท ที่ 2  จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายรสา ว่าวกลาง ที่1, นางสาวนุชนาถ ที่รักษ์ ที่ 2...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
    นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายลำพรหรือธีรสิทธิ์  วรชิน ที่ 1 กับพวก จำเลย หมายเลขแดงที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายสมทรง  โตคุ้มท้วม ที่ 1 กับพวก จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายเอกชัย  แสนเทศ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.390/2554...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายนิพนธ์  เอาฬาร จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.110/2553...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัท พระนครยนตรการ จำกัด เป็นโจทก์ และนางสาวประนอม หรือนางสาวสุภัคเกษม  พันโพคา ที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายชุมพล กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งสิฟต์โดยสาร (ครั้งที่ 2 ) โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  และกำหนดปิดซองใบเสนอราคาในวันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายสมชาย  ธารีเทียน จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายนิมิต  ศรีกลชีพ ที่ 1, นายวินัย  ศรีกลชีพ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                        เริ่มแล้ว งานนครปฐมเอกซโป 2014 ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs สินค้า OTOP และสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 400 คูหา 29 พ.ค. – 4 มิ.ย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                            วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผอ. กอ.รมน. นายอำเภอกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                   29 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                    นายอำนวย โชติสกุล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่นายพศวีย์ จิตวรพันธ์ ได้ลาออกเนื่องจากได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                ธ.ก.ส. เร่งทยอยจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้กับชาวนาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 9,109 ราย วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ตามนโยบายของ คสช. ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จังหวัดนครปฐม จัดงานวันอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ปีที่ 121 หนึ่งเดียวในภาคกลาง            วันที่ 21 พฤษภาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       16 พ.ค. 57 ที่ห้องวาณิชไชยวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานโครงการสำรวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวง 3097-...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน นครปฐม Expo 2014 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค และสินค้า OTOP มาร่วมจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษอย่างมากมาย        ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,287
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon