หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 ( จันทบุรีเกมส์ ) / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ( สุพรรณบุรีเกมส์ ) / กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( นครสวรรค์เกมส์ ) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ และแสดงพลังเปิดไฟไล่คนโกง พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของจังหวัด และส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเย่อของโรงเรียนคงทองวิทยา อำเภอดอนตูม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียน 2016 และรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               องคมนตรีเป็นประธานโครงการปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครปฐม ในรอบปีที่ผ่านมา             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากนางสาวแพรวนภา  เอิมชา ขอความช่วยเหลือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย ชื่อนายวรวุฒิ ทองพิทักษ์ อายุ 25 ปี เลขประจำตัวประชาชน  1...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนไม่จำกัดอายุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2557 การแสดงคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา และร่วมติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  เปิดเผยว่า ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              นางจุฑามาศ เวศพาณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ และได้มีกิจกรมการคัดสรรหาสถานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น....
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม              วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น....

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางสาวสุดาวดี หรือวรกมล สุทธิธรรม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ณ บ้านเลขที่ 86/6 เลขที่ 86/7 และเลขที่ 86/8 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับปฏิบัติ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคา เครื่องรับโทรทัศน์ LED TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์           กำหนดยื่นซองสอบราคา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลปรทานที่ 13 มีความปรสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธรการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ้างทำบานระบายน้ำ เครื่องกว้าน เกียร์มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมครบชุด พร้อมติดตั้ง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จพร้อมตอกจำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 6 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3 แห่ง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดมีความประสงค์จ้างเหมาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้        1. โครงการขุดลอกคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ 5-6...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ณ ศาลจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี หมู่ที่ 5 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช  2557 ณ พุทธมณฑล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                          นปช.เตรียมจัดสถานที่ชุมนุมรวมถึงด้านสาธารณูปโภคบริเวณถนนอักษะในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อม 4 ด้านหลักเพื่อดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. บริเวณถนนอักษะ ที่กำลังจะเริ่มขึ้น             นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                      ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          ธ.ก.ส.นครปฐมรับมอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา 19.5 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินจำนำข้าวเปลือกให้กับชาวนานครปฐม จำนวน 103 รายตามลำดับใบประทวน           วันที่ 30 เมษายน 2557 ที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อป.พร. ประจำปี 2557          วันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ บรรยายคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557          วันที่ 29 เมษายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และศูนย์อนามัยร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                                              วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,005
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon