หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559         ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอดอนตูม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “ตามรอยเท้าพ่อ พอเพียง” แก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559               วันที่ 9 สิงหาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
รายงานข้อมูลและผลการจัดการออกเสียงประชามติของจังหวัดนครปฐม หน่วยออกเสียงประชามติ 1,146 หน่วย ผู้มีสิทธ์ 708,566 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 422,909 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69 จำนวนบัตรดี 411,580 บัตรเสีย 13,870 คิดเป็นร้อยละ 2.68 ผลการออกเสียงประชามติ ประเด็น 1...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                                  รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ. ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน  ผศ. ดร. ชานันก์ สุดสุข...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      30 กันยายน 2557 ที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545-ปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      พลตำรวจตรีอภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากกรมท่องเที่ยว...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมถือศีลกินเจประจำปี 25574 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยในโอกาสนี้...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า 24 กันยายน “วันมหิดล”รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทุกรอบวันคล้ายวันสวรรคต...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดภาคกลาง  26 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางสาวสุดาวดี หรือวรกมล สุทธิธรรม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ณ บ้านเลขที่ 86/6 เลขที่ 86/7 และเลขที่ 86/8 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับปฏิบัติ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคา เครื่องรับโทรทัศน์ LED TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์           กำหนดยื่นซองสอบราคา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลปรทานที่ 13 มีความปรสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธรการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ้างทำบานระบายน้ำ เครื่องกว้าน เกียร์มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมครบชุด พร้อมติดตั้ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จพร้อมตอกจำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 6 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3 แห่ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดมีความประสงค์จ้างเหมาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้        1. โครงการขุดลอกคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ 5-6...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ณ ศาลจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี หมู่ที่ 5 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช  2557 ณ พุทธมณฑล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                          นปช.เตรียมจัดสถานที่ชุมนุมรวมถึงด้านสาธารณูปโภคบริเวณถนนอักษะในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อม 4 ด้านหลักเพื่อดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. บริเวณถนนอักษะ ที่กำลังจะเริ่มขึ้น             นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          ธ.ก.ส.นครปฐมรับมอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา 19.5 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินจำนำข้าวเปลือกให้กับชาวนานครปฐม จำนวน 103 รายตามลำดับใบประทวน           วันที่ 30 เมษายน 2557 ที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อป.พร. ประจำปี 2557          วันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ บรรยายคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557          วันที่ 29 เมษายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และศูนย์อนามัยร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                                              วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,903
 • ไอพีของคุณ54.166.233.99
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon