หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 ( จันทบุรีเกมส์ ) / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ( สุพรรณบุรีเกมส์ ) / กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( นครสวรรค์เกมส์ ) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ และแสดงพลังเปิดไฟไล่คนโกง พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของจังหวัด และส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเย่อของโรงเรียนคงทองวิทยา อำเภอดอนตูม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียน 2016 และรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               องคมนตรีเป็นประธานโครงการปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครปฐม ในรอบปีที่ผ่านมา             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม              วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น....
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวารมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2557 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                                  รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ. ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน  ผศ. ดร. ชานันก์ สุดสุข...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      30 กันยายน 2557 ที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545-ปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      พลตำรวจตรีอภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากกรมท่องเที่ยว...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมถือศีลกินเจประจำปี 25574 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยในโอกาสนี้...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับคลองผู้ใหญ่อิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายชูชาติ นักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล หมู่ที่ 5 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่องการขยายระยะเวลาการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อให้กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมศักดิ์ กาญจนศักดา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 จะทำการจ้างดำเนินงานกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีงบประมาณ 2555 ...................................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         นายชุมพล  กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร ......................................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าิ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับผลิตภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และการซื้ออุปกรณ์ การอนุรักษ์ฟิมล์ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล ...........................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำน่ญการพิดศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม 2 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานวรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังรายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาสลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยศาลจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ ..............................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ มากกว่า 500 วัตต์ จำนวน 10 คัน โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน หรือที่งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นางมยุรี มังกรานนท์ชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ใีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ....................................

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด “มหิดลสิทธาคาร” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาชนหลายหมื่นคนหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์และสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองที่ถนนต้นสนจังหวัดนครปฐม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  โดยเน้นการเล่นน้ำอย่างสุภาพและปราศจากแอลกอฮอล์     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกตรวจจุดบริการประชาชนและจุดตรวจ/จุดสกัดของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมให้กำลังใจ และนำสิ่งของมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               การจราจรในจังหวัดนครปฐมเริ่มหนาแน่นหลังจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากฉลองสงกรานต์ ขณะที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ยังคงมีประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้นำรถบรรทุกน้ำ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในพื้นที่อำเภอสามพราน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์        ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน พร้อมระบุการจราจรในวันนี้มีปริมาณรถไม่มากนัก และยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว        ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน  พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับผู้ขับขี่ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร เพื่อให้เป็น 7 วันแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในเขตอำเภอสามพราน พร้อมระบุ กรณีชาวบ้านประท้วงที่ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ขณะนี้เจ้าหน้าตำรวจได้ผ่อนผันให้สามารถเล่นน้ำได้ โดยขอให้อยู่ในขอบเขตและความเหมาะสม   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมท่ารถโดยสารประจำทางและตรวจดูความพร้อมของสถานีขนส่ง ผู้ขับขี่ และรถโดยสารประทำทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์          ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,425
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon