หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2559          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน               ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ชัช จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
   จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559    ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                                  รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ. ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน  ผศ. ดร. ชานันก์ สุดสุข...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      30 กันยายน 2557 ที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545-ปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      พลตำรวจตรีอภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากกรมท่องเที่ยว...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมถือศีลกินเจประจำปี 25574 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยในโอกาสนี้...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า 24 กันยายน “วันมหิดล”รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทุกรอบวันคล้ายวันสวรรคต...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดภาคกลาง  26 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับคลองผู้ใหญ่อิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายชูชาติ นักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล หมู่ที่ 5 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่องการขยายระยะเวลาการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อให้กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมศักดิ์ กาญจนศักดา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 จะทำการจ้างดำเนินงานกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีงบประมาณ 2555 ...................................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายชุมพล  กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร ......................................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าิ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับผลิตภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และการซื้ออุปกรณ์ การอนุรักษ์ฟิมล์ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล ...........................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำน่ญการพิดศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม 2 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานวรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังรายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาสลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยศาลจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ ..............................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ มากกว่า 500 วัตต์ จำนวน 10 คัน โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน หรือที่งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นางมยุรี มังกรานนท์ชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ใีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ....................................

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด “มหิดลสิทธาคาร” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาชนหลายหมื่นคนหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์และสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองที่ถนนต้นสนจังหวัดนครปฐม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  โดยเน้นการเล่นน้ำอย่างสุภาพและปราศจากแอลกอฮอล์     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกตรวจจุดบริการประชาชนและจุดตรวจ/จุดสกัดของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมให้กำลังใจ และนำสิ่งของมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               การจราจรในจังหวัดนครปฐมเริ่มหนาแน่นหลังจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากฉลองสงกรานต์ ขณะที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ยังคงมีประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้นำรถบรรทุกน้ำ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในพื้นที่อำเภอสามพราน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน พร้อมระบุการจราจรในวันนี้มีปริมาณรถไม่มากนัก และยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน  พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับผู้ขับขี่ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร เพื่อให้เป็น 7 วันแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในเขตอำเภอสามพราน พร้อมระบุ กรณีชาวบ้านประท้วงที่ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ขณะนี้เจ้าหน้าตำรวจได้ผ่อนผันให้สามารถเล่นน้ำได้ โดยขอให้อยู่ในขอบเขตและความเหมาะสม   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมท่ารถโดยสารประจำทางและตรวจดูความพร้อมของสถานีขนส่ง ผู้ขับขี่ และรถโดยสารประทำทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์          ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,328,663
 • ไอพีของคุณ3.80.85.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon