หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่              ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทย ทวารวดีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559             วันที่ 20 มิถุนายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 วัน ก่อนหน้า
      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนรับมอบสีสำหรับใช้ในการก่อสร้าง “บ้านกาชาด” เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 14 หลัง       วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 วัน ก่อนหน้า
   จังหวัดนครปฐมประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตาม รอยพ่อ”การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชขยายทางระบายน้ำ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบริมตลิ่งข้างโรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน หลังเกิดทรุดตัวรอบที่สองต่อจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมตั้งงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการเลือกซื้อบริโภคสินค้าพืช GAP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนม ซึ่งมีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่กำหนด  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม           วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมเตรียมยื่นข้อเสนอใน 4 ประเด็นหลัก เพื่อให้ คสช. อนุญาตออกอากาศโดยเร็ว              วันที่ 1 กรกฎาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
           นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งกรมการจัดหางานว่าเกิดสถานการณ์ข่าวแรงงานต่างด้าวกัมพูชาตื่นตระหนกแห่เดินทางกลับประเทศ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                             นายบุญชู ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การประชุมหอการค้าครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบว่า...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างพฤหัสบดีที่ 7 -...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการแจ้งจากนายชัยรัตน์ ต่วนเครืออายุ 52 ปี ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ชื่อนางสาวจิระพัชร ต่วนเครือ อายุ 20 ปี (บุตรสาว)...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
         นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เปิดเผยว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          นายวิฑูร  สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้รับอนุมัติโครงการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหาร เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
             นายอนุชา ฟักสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดนครปฐม โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดแสดงสอนค้า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
        นายพจน์ เกษชุมพล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซือท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
      ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการเรียกสอบราคาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้       1. งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ภายในวงเงิน 255,300 บาท      ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มกลูตาราลดีไฮด์ ขนาด 1 ลิตร ได้อนุมัติงบประมาณ ปรับโครงการสร้างเศรษฐกิจการเกษตร ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาสุขภาพ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 986 รูป ณ พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันมาฆบูชา   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรมมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย สนับสนุนต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาฟาร์มและตลาดปลาสวยงามเพื่อการส่งออก           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภค และกรมวิชาการเกษตร บุกโรงงานลักลอบผลิตและบรรจุสารกำจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมีปลอม ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 60 ปี ประจำปี 2557            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน แรงงานสัมพันธ์คัพ ประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต่างๆ        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,895,557
 • ไอพีของคุณ54.145.103.69
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon