หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             โรงเรียนการบินกำแพงแสนนำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน               พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน ร่วมกันกำหนดจัดงาน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 411 ปี              วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน2559           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากสถิติปีที่ผ่านมา         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาชนนับหมื่นคนหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์และสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองที่ถนนต้นสนจังหวัดนครปฐม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  โดยเน้นการเล่นน้ำอย่างสุภาพและปราศจากแอลกอฮอล์       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2559 เพื่อน้อมนำประชาชนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป          วันที่ 16 เมษายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน  พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน รวมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Health plus 4 you by GJ” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม           วันที่ 10...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปโดยปกติสุข และ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United NationEnveronment Programme : UNEP)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ในวันและเวลาดังนี้         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Hands-on Workshop on Digital Forensics             รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม           รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล คณบดีคณะรัฐศาสตร์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            พันเอก เชื้อชาย ขันธุปัฏน์ รองผู้อำนวยการ รมน. จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 เวลา 16.30 มานั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้ กอ....

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดห้องทำงานให้เด็กนักเรียนเข้าชม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมแจกของขวัญของรางวัลอีกมากมาย สร้างความประทับใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลนครนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแจกของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่ม แก่เด็กๆอีกมากมาย           วันที่ 11 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์นี้   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมสรุปผลการรณรงค์ 7 วันขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 61 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 63 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน           วันที่ 3 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 2 คน           วันที่ 1 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปี 2557        วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าฯนครปฐมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่            วันที่ 30 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างล้นพ้น        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐมวันแรกคึกคัก มีประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแก่อดีต ส.ส. ทั้ง 5 เขต โดยไม่มีการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านการเลือกตั้ง        ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,883
 • ไอพีของคุณ54.166.233.99
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon