หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อทดสอบความพร้อมของกำลังพลให้เกิดความชำนาญและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล และหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559             วันที่...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก พร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ตอน “รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว”        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
   จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย         วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่บริเวณพระวิหารเทวสถิตย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในสวนสาธารณะทั่วประเทศ ด้วยการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมประชุม คกก.กลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/ 2559...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
       13 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายณรงค์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการสัตว์ทหารบก ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ Call Center เพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายบุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่าง ๆ ให้มีส้วมสะอาดได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Health plus 4 you by GJ” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม           วันที่ 10...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปโดยปกติสุข และ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United NationEnveronment Programme : UNEP)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ในวันและเวลาดังนี้         ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดห้องทำงานให้เด็กนักเรียนเข้าชม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมแจกของขวัญของรางวัลอีกมากมาย สร้างความประทับใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลนครนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแจกของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่ม แก่เด็กๆอีกมากมาย           วันที่ 11 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์นี้   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมสรุปผลการรณรงค์ 7 วันขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 61 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 63 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน           วันที่ 3 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 2 คน           วันที่ 1 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปี 2557        วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าฯนครปฐมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่            วันที่ 30 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างล้นพ้น        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐมวันแรกคึกคัก มีประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแก่อดีต ส.ส. ทั้ง 5 เขต โดยไม่มีการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านการเลือกตั้ง        ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,673
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon