หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่เยี่ยมลุงเอี่ยม อดีตขอทานเงินล้าน แห่งวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยยืนยันไม่ได้ทอดทิ้งตามที่เป็นข่าว พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่สวนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันเดินและวิ่งการกุศล “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 20”...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม ประกอบพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม       วันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายผชาญ ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมชุมสวนแสนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พร้อมสำรวจพื้นที่สำหรับจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมโบราณศิลปะวัตถุแห่งใหม่ ที่มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง               ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงพื้นที่ ชุมชนทางหลวง อำเภอเมืองนครปฐมเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุมชน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายณรงค์ รัตนานุกูล...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมเปิดงาน นครปฐม เอกซโป 2016 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค เกษตรอุตสาหกรรม และกระจายรายได้และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางมาชมความของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งตลอด 1 กิโลเมตร ภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                 จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำคูคลองในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการเมืองสวยน้ำใส              ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
     นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี พ.ศ.2557 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30น.-10.30น. ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            นายวิฑูร สุขพูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ในการงดถ่ายออกอากาศรายการประจำของสถานีวิทยุ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการของ สท. ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2556 ดังนี้             - วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ซ้อมย้อมของแต่ละคณะ/แยกตามวิทยาเขต             - วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ซ้อมใหญ่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมชมและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 44 “แจ้งเกิด” (Rising) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 น. ณ Grand Hall ศูนย์การค้า Siam Discovery...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            ขอเชิญชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะเสียงและการออกแบบ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรศิลปะเสียงและการออกแบบ ที่แรกในประเทศไทยซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาโทระหว่างดนตรี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทัศนศิลป์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      พ.อ เชื้อชาย ขันธุปัฏน์ รอง ผอ..รมน. จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นนำความสูญเสียมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ปัญหาสำคัญดังกล่าวได้แก่ 1....

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเปิดสัปดาห์จำหน่ายเค้กและคุกกี้ สดจากเตาทุกวัน ปลอดสารปนเปื้อน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557           วันที่ 26 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556             วันที่ 22 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สออ. ประจำประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            อาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธีรพล ขุนเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปิดแพโกลเด้นมาร์ท ตลาดน้ำวัดพญา เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายและรองรับสินค้า และเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน          วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา...

หน้า

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon