หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องอัตลักษณ์ไทยกับความมั่นคงของชาติ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 ที่จังหวัดนครปฐม            วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            ตำรวจนครปฐมแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุ ใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์บริษัท สินเชื่อ (ลิสซิ่ง) 4 แห่งในจังหวัดนครปฐม             วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการเผชิญเหตุฉุกเฉิน           วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558             วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2558 (...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมอัญเชิญชิ้นส่วนพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์              วันที่ 23...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกำหนดการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           คณะสื่อมวลชนจังหวัดนครปฐมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1            วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องอเนกประสงค์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ สุทธิพงษ์คูณ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูศีลธรรมนครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ได้นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         เทศบาลเมืองนครปฐม เสนอโครงการสามัคคีร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านนาหุบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้าน และผลผลิตทางเกษตร            ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               ชุมชนหมู่บ้านประปานคร เสนอโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      โรงเรียนการบินขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน        โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงภาคการบิน จัดให้มีการแสดงการบินของเครื่องบินฝึกบิน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        พลตำรวจโท  ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนอำเภอสามพรานร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์นี้   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         วันที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         นางสาวฑิตติมา  วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายสันติพล พัตรสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ซึ่ง กกต....

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                             (19 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น  3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          (18 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2556  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมสังเกตการณ์  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่  15  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน  ประจำปี  2556  ณ  หอประชุม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่  14  มีนาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่  13  มีนาคม  2556  เวลา  17.30  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายธานี  ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                    เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายธานี   ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่  7  มีนาคม  2556  เวลา  19.00  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรีสากล  สู่ประชาคมอาเซียน  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2556  นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ปลัดจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,473,100
 • ไอพีของคุณ54.167.126.106
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon