หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เขียงสะอาด สร้างความเชื่อมั่นก่อนถึงมือผู้บริโภค           วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 19.29 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐม เปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาร่วมปั่นจักรยานกว่า 5 พันคน      วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.09 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่             วันที่ 12...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558            วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมชลประทาน พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแผนปลูกข้าวนาปรังได้ประมาณ ๔ ล้านไร่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ สุทธิพงษ์คูณ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูศีลธรรมนครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ได้นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลเมืองนครปฐม เสนอโครงการสามัคคีร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านนาหุบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้าน และผลผลิตทางเกษตร            ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               ชุมชนหมู่บ้านประปานคร เสนอโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      โรงเรียนการบินขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน        โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงภาคการบิน จัดให้มีการแสดงการบินของเครื่องบินฝึกบิน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        พลตำรวจโท  ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนอำเภอสามพรานร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์นี้   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวฑิตติมา  วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                             (19 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น  3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          (18 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2556  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมสังเกตการณ์  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่  15  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน  ประจำปี  2556  ณ  หอประชุม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่  14  มีนาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่  13  มีนาคม  2556  เวลา  17.30  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายธานี  ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                    เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายธานี   ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่  7  มีนาคม  2556  เวลา  19.00  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรีสากล  สู่ประชาคมอาเซียน  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2556  นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ปลัดจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,895,580
 • ไอพีของคุณ54.145.103.69
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon