หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงผลการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครปฐม               วันที่ 10 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตูม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดตำนาน ความหวานหอมอร่อยของส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม              วันที่ 3...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์บริการร่วมใจ ณ เซ็นทรัลศาลายา เพื่อให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ       วันที่ 3 สิงหาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรภาค 7 จัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 6 ในหมวดอักษร  กบ ซึ่งหมายถึง ก้าวหน้า ร่ำรวย มากด้วยบารมี สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน            วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 2 โดยรวบรวมสาระน่ารู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจของคณะวิชาต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           ชุมชนวังมณี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เสนอโครงการป้องกันยาเสพติดส่งเสริมคุณภาพชีวิตรักสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม เสนอโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล           นายธรรมศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                     นายกองตรี พเยาว์  เนียะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมชลประทาน พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแผนปลูกข้าวนาปรังได้ประมาณ ๔ ล้านไร่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ สุทธิพงษ์คูณ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูศีลธรรมนครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ได้นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลเมืองนครปฐม เสนอโครงการสามัคคีร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านนาหุบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้าน และผลผลิตทางเกษตร            ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               ชุมชนหมู่บ้านประปานคร เสนอโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      โรงเรียนการบินขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน        โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงภาคการบิน จัดให้มีการแสดงการบินของเครื่องบินฝึกบิน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        พลตำรวจโท  ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนอำเภอสามพรานร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                             (19 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น  3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          (18 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2556  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมสังเกตการณ์  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่  15  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน  ประจำปี  2556  ณ  หอประชุม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่  14  มีนาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่  13  มีนาคม  2556  เวลา  17.30  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายธานี  ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                    เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายธานี   ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่  7  มีนาคม  2556  เวลา  19.00  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรีสากล  สู่ประชาคมอาเซียน  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2556  นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ปลัดจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,209,407
 • ไอพีของคุณ54.80.188.87
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon