หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงผลการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครปฐม               วันที่ 10 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตูม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดตำนาน ความหวานหอมอร่อยของส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม              วันที่ 3...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์บริการร่วมใจ ณ เซ็นทรัลศาลายา เพื่อให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ       วันที่ 3 สิงหาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรภาค 7 จัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 6 ในหมวดอักษร  กบ ซึ่งหมายถึง ก้าวหน้า ร่ำรวย มากด้วยบารมี สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน            วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 2 โดยรวบรวมสาระน่ารู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจของคณะวิชาต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม เสนอโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล           นายธรรมศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                     นายกองตรี พเยาว์  เนียะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมชลประทาน พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแผนปลูกข้าวนาปรังได้ประมาณ ๔ ล้านไร่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        นายศักดิ์ สุทธิพงษ์คูณ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูศีลธรรมนครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ได้นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลเมืองนครปฐม เสนอโครงการสามัคคีร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านนาหุบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้าน และผลผลิตทางเกษตร            ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               ชุมชนหมู่บ้านประปานคร เสนอโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      โรงเรียนการบินขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน        โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงภาคการบิน จัดให้มีการแสดงการบินของเครื่องบินฝึกบิน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        พลตำรวจโท  ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนอำเภอสามพรานร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์นี้   ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                   เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  ที่บริเวณหอศิลป์สนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ดร.ชุมพล  พรประภา ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                      เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  เวลา  19.00  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                       เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  คณะสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม  ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ  เนื่องในวันสื่อมวลชน ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                            วันที่  26  กุมภาพันธ์  2556  นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                      วันนี้  (25  ก.พ.  56)  เวลา  16.00  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่  25  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการ  “ประชาอาสาปลูกป่า  800  ล้านกล้า  80...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นำหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรภาคเอกชน  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ (...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,771
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon