หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมอัญเชิญชิ้นส่วนพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์              วันที่ 23...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกำหนดการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           คณะสื่อมวลชนจังหวัดนครปฐมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1            วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องอเนกประสงค์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP  ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3         วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี โดยการฝึกแบบบนโต๊ะ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการฝึกเต็มรูปแบบ            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยส่งตรงถึงผู้บริโภค              วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ร้อยดวงใจถวายราชกุมารี 60 พรรษา เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2558            วันที่ 19 กรกฎาคม 2558...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง,เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง,เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือติดตามเด็กหญิงณัฐธภา ทัพแก้ว หรือน้องเดียร์ อายุ ๖ ปี ๙ เดือน ได้หายออกจากบ้านพักในซอยโครกโตนด ๔ หมู่ที่ ๙ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมเรือวิทยุบังคับและสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน  ได้จัดการแข่งขันเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ  ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               กองทัพบก  โดยกรมศึกษายุทธศึกษาทหารบก  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร  และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัครที่  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นางรัตนา  สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า นายจรัล ทองสุข ได้ยื่นเรื่องราวต่อจังหวัดนครปฐมว่ามีความประสงค์ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๓๙ เลขที่ดิน ๕๓ หน้าสำรวจ ๑๘๗ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นฐ.๒๔๙ ตำบลทุ่งกระพังโหม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 6 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน           วันที่ 2 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 2 คน           วันที่ 1 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 4 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 2 คน           วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นายชุมพล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 30 ธันวาคม 2556 นายชุมพล พิชญชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 จังหวัดนครปฐม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                   เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  ที่บริเวณหอศิลป์สนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ดร.ชุมพล  พรประภา ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  เวลา  19.00  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                       เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  คณะสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม  ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ  เนื่องในวันสื่อมวลชน ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                            วันที่  26  กุมภาพันธ์  2556  นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      วันนี้  (25  ก.พ.  56)  เวลา  16.00  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่  25  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการ  “ประชาอาสาปลูกป่า  800  ล้านกล้า  80...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นำหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรภาคเอกชน  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ (...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,502
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon