หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558            วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          วันนี้ (7 สิงหาคม 2558) เวลา 11.51 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานและประทานรางวัล งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558             วันที่ 6 สิงหาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี ปีที่ 64 พร้อมมอบพัดเปรียญธรรมและของรางวัลแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประจำปี 2558 ที่จังหวัดนครปฐม            วันที่ 5 สิงหาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน 24 ทุน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           วันที่ 4 สิงหาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
    วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุและเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำขบวนประชาชนซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ โดยเป็นการซ้อมเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนก่อนวันที่ 16 สิงหาคมนี้           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
จังหวัดนครปฐมเตรียมซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทาง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “BIKE FOR...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558             วันที่...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         นางสาวฑิตติมา  วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายสันติพล พัตรสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ซึ่ง กกต....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง,เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง,เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือติดตามเด็กหญิงณัฐธภา ทัพแก้ว หรือน้องเดียร์ อายุ ๖ ปี ๙ เดือน ได้หายออกจากบ้านพักในซอยโครกโตนด ๔ หมู่ที่ ๙ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมเรือวิทยุบังคับและสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน  ได้จัดการแข่งขันเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ  ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               กองทัพบก  โดยกรมศึกษายุทธศึกษาทหารบก  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร  และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัครที่  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        นางรัตนา  สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดเผยว่า นายจรัล ทองสุข ได้ยื่นเรื่องราวต่อจังหวัดนครปฐมว่ามีความประสงค์ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๓๙ เลขที่ดิน ๕๓ หน้าสำรวจ ๑๘๗ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นฐ.๒๔๙ ตำบลทุ่งกระพังโหม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          วันที่ 6 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน           วันที่ 2 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          วันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 2 คน           วันที่ 1 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่องค์พระปฐมเจดีย์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่  18  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท ซีแซดพัฒนา จำกัด  เลขที่  105/1  ม.5...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                          วันที่  18  กุมภาพันธ์  2556นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย  นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ หัวหน้าฝ่ายดูงาน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                     วันที่  18  กุมภาพันธุ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้เดินทางไปที่บ่อดินขนาด 153 ไร่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2556  ณ  ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  พลตำรวจโทหาญพล  นิตย์วิบูลย์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร  ภาค  7  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค  7  ประจำปี  2556  ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล  แก่ผู้ชนะเลิศ  การประกวดปลาสวยงามประเภทต่างๆ  ในงานนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย  นางสว่างศรี  วงษ์ชัยชนะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                    วันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการประชุม  การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                     จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม  ประจำปี  2556  เลือกซื้ออาหาร  ผลไม้  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกองเอกวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,742
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon