หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทาง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่            วันที่ 17 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           ชาวบ้านตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชุมนุมหน้าโรงงานผลิตน้ำผลไม้ หลังเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เนื่องจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมบริหารจัดการสลาก พร้อมคณะ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนสอนขับรถ ในการเป็นผู้ดำเนินการสอนและออกหนังสือรับรองแก่ผู้เรียน เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่งทางบก        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประชุมชมรมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจระเข้ เพื่อสร้างมาตรฐาน ขยายการตลาด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย              นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการบ้านยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ              วันที่ 7 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน                วันที่ 6 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558              วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น....
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ติดตาม 2 คดี ยิงสองเสี่ยทิ้งรถไว้ต่างหน้า ที่ ราชบุรี และติดตามคนร้ายคดีข่มขืนต่อเนื่อง          วันที่ 3 กรกฎาคม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            นายชุมพล พิชญชัย ห้วหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  กำหนดให้วันที่  26 ธันวาคม   ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมกราคม 2557 ดังนี้        วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากประเภทกระเช้าสินค้าปีใหม่ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            อาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธีรพล ขุนเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖นั้น           ทีมงานท้องถิ่นก้าวหน้า ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                  ดร.กัณทิมา   ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กำหนดจัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด MEETING WITH ARTS ชูอัตลักษณ์ “ ศิลปากร : มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               (18ตุลาคม 2555) เวลา 10.00 น. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข นายอนุชา สะสมทรัพย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                          ( 12 ต.ค.55)เวลา 13.00 น. ที่วัดกลางคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ได้ประชุมพระภิกษุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                วันนี้(7 ตค.55) เวลา 14.00 น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
     ต้อนรับพ่อเมืองนครปฐมคนใหม่ไฟแรง           วันนี้(7 ตค.55) เวลา 10.30 น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           วันนี้(6 ตค.55) เวลา 11.00 น.  นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้ออกมาตรวจการเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               วันนี้(4 ตค.55)เวลา 11.00 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายอำเภอบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                    วันนี้(3 ตค.55) นายกฤษณ์  จินตะเวช  นายอำเภอบางเลน ระดมประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเลน ในการป้องกันบริเวณตลาดเก่า 100 ปี เขตเทศบาลตำบลบางเลน ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(1 ตค.55)เวลา 18.30 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางด้านน้ำ อาทิ ชลประทานจังหวัด ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        สำหรับสถานการณ์การเตรียมพร้อมรับน้ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่นั้น ในส่วนของจังหวัดนครปฐม กรมชลประทานก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้แล้ว โดยได้มีการนำกระสอบทรายหลายหมื่นใบ มาวางเรียงรายที่ประตูระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,820
 • ไอพีของคุณ54.166.233.99
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon