หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558             วันที่ 17 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดอะไหล่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงและท่อไอเสียดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมกำหนดมาตรการให้ร้านจำหน่ายอะไหล่ และร้านซ่อมที่ดัดแปลงสภาพรถ ต้องขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเปิดร้าน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ             วันที่ 13 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม          วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 16.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พันธมิตรการบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีนอย่างบูรณาการ ที่จังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง 122 ปี อัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พร้อมคณะกรรมการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม         ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               ดร.สุญาณี  เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๕ มกราคม ๒๕๕๗ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดงาน Botanic Festival...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปิดแพโกลเด้นมาร์ท ตลาดน้ำวัดพญา เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายและรองรับสินค้า และเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน          วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมมีความพร้อมจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายวีรวัฒน์ บุญประเสริฐ  นายกสมาคมเรือวิทยุบังคับ เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม มีสถานที่ คือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ซึ่งเหมาะสมในการจัดการแข่งขันเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม เปิดเผยว่า วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม มีพระเกจิอาจารย์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ คือ หลวงพ่อทา อดีตเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก โดยในวันที่ 15...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                 นายปรีชา แสงเทียน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง เปิดเผยว่า นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ประกาศกรมป่าไม้...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ลักษณะอากาศทั่วไปจะไม่หนาวเย็นมากนัก...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ลักษณะอากาศทั่วไปจะไม่หนาวเย็นมากนัก...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายวรา  จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรคตับ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลนิธิโรคตับ ได้ร่วมกับโรงพยาบาล ๗๙ โรงพยาบาลเอกชนและรัฐทั่วประเทศ ขอเชิญประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังไม่เคยตรวจมาก่อน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                  (7 ก.ย. 55 )เวลา 10.00 น.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                 พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้ ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส. นำทีมชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ย่านพุทธมณฑล ริมคลองทวีวัฒนา ทั้งนี้ พล.ต.ต....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            (6 ก.ย. 55) เวลา 10.00 น. นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุน “กาญจนาภิเษก” ให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุวิมล จันทน์วิมล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 158,869,600 บาท ในจำนวนทั้งหมด 43 โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                       (25 ส.ค.55 ) เวลา 09.00 น. ที่องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                     (16 ส.ค. 55) เวลา 10.00 น. ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เรือโท จุฑา จงประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกำลังพล หน่วยทหารเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      (15 ส.ค. 55)กระทรวงแรงงาน ประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการ แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “สานอาชีพผู้พ้นโทษ”  และ นายนิมิต...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          (12 สค.55)  เวลา 17.00 น. นายนิมิต  จันทน์วิมล   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                       วันนี้(12 สค.55) เวลา 07.00 น.  ที่องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               (31 ก.ค. 55 ) เวลา 10.30 น. นายนิมิต จันทน์วิมลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,277
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon