หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
           รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดนครปฐม โดยขอให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้            วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
           หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558            วันที่ 18...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2558              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณวัดละมุด...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 วัน ก่อนหน้า
            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558             วันที่ 17 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
           ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดอะไหล่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงและท่อไอเสียดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมกำหนดมาตรการให้ร้านจำหน่ายอะไหล่ และร้านซ่อมที่ดัดแปลงสภาพรถ ต้องขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเปิดร้าน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ             วันที่ 13 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม          วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 16.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นางศุภนา  คุ้มวงศ์ดี  จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จะรับโอนข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จะขอโอนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางสาวอริยา  ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557 จะเปิดรับสมัครความคุ้มครองมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยทางเลือกที่ 3 นี้...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่อง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                        นายบุญชู  ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                นายสิทธิโชติ  วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของประเทศ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็น “ วันคนพิการสากล ”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในสังคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             21 พ.ย.  2556  นายธีรพล ขุนเมือง แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอำเภอสามพรานเข้าเยี่ยมโรงงานมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ตรามาลี และนมโคสดพาสเจอร์ไรซ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้ประชาชนมีวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.๒๕๕๖  อย่างต่อเนื่อง ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               (12 ก.ค. ๕๕ ) เวลา 09.30 น. ที่วัดไร่ของ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             (๑๒ ก.ค. 55 )เวลา 09.00 น. ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยพลู...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                            (11 ก.ค. 55)เมื่อเวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ ดอกเตอร์ ไพศาล ล้อมทอง ผู้แทนพระองค์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รับบริจาคโลหิตตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิช  ลงพื้นที่อำเภอสามพราน  ดูศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองสามพราน  เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามวอลเล่ย์บอลมาตรฐาน  ให้สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลเมืองไร่ขิง เตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ครั้งที่ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         (7 ก.ค.55) ที่หน้าสถานีตำรวจโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ชัชชาย คล้ายคลึง ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว พ.ต.ท.ประสม หงส์โต รอง ผกก.สส. ร.ต.อ.มนตรี จ่ายน้ำเที่ยง รอง สว.สส. เปิดเผยถึงผลการจับกุม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                       (7 ก.ค.55)นายกิติพงษ์ โตโพธิ์ไทย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
   

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,893,579
 • ไอพีของคุณ54.144.16.135
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon