หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            คณะลูกเสือในจังหวัดนครปฐมกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558             วันที่ 1 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับโรงงานอุตสาหกรรม              วันที่ 30...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2558            วันที่ 29 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ชุด เบญจคีตา 60 พรรษามหาปิยราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางการและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “BIKE FOR MOM” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่การขี่รถซิ่ง ภายใต้ชื่อ From แว้น To Valunteer ที่จังหวัดนครปฐม โดยตำรวจภูภาค 7 นำร่องจังหวัดนครปฐมและราชบุรี นำเยาวชน 300 คน ปฏิญาณตนไม่ซิ่งบนถนน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               วันที่ 23 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             นักค้นคว้าประวัติศาสตร์นครปฐม พบซากเรือโบราณอายุไม่น้อยกว่า 1,000 ปี และเศษกระเบื้องหลายยุค ถูกตักขึ้นจากบึงกุ่ม-บึงบางช้าง ลำน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมือง จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         พระธรรมปริยติเวที เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เปิดเผยว่า  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระสงฆ์ของจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ๑-๑๐ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ  บริเวณสระพระพิรุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำพงแสน จ.นครปฐม  ชม  ชิม  ช๊อป อาหาร               เช่น  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                สมัครอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 1 วัน กับการประกอบอาหารเพื่อการค้า หรือการสร้างรายได้เสริมสำหรับครัวเรือน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐาน เทคนิคการประกอบการอาหาร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นางศุภนา  คุ้มวงศ์ดี  จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จะรับโอนข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จะขอโอนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางสาวอริยา  ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557 จะเปิดรับสมัครความคุ้มครองมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยทางเลือกที่ 3 นี้...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่อง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                        นายบุญชู  ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                นายสิทธิโชติ  วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของประเทศ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               (12 ก.ค. ๕๕ ) เวลา 09.30 น. ที่วัดไร่ของ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             (๑๒ ก.ค. 55 )เวลา 09.00 น. ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยพลู...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                            (11 ก.ค. 55)เมื่อเวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ ดอกเตอร์ ไพศาล ล้อมทอง ผู้แทนพระองค์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รับบริจาคโลหิตตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา      ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิช  ลงพื้นที่อำเภอสามพราน  ดูศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองสามพราน  เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามวอลเล่ย์บอลมาตรฐาน  ให้สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลเมืองไร่ขิง เตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ครั้งที่ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         (7 ก.ค.55) ที่หน้าสถานีตำรวจโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ชัชชาย คล้ายคลึง ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว พ.ต.ท.ประสม หงส์โต รอง ผกก.สส. ร.ต.อ.มนตรี จ่ายน้ำเที่ยง รอง สว.สส. เปิดเผยถึงผลการจับกุม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                       (7 ก.ค.55)นายกิติพงษ์ โตโพธิ์ไทย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
   

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,638
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon