หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดนครปฐม โดยขอให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้            วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558            วันที่ 18...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2558              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณวัดละมุด...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558             วันที่ 17 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดอะไหล่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงและท่อไอเสียดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมกำหนดมาตรการให้ร้านจำหน่ายอะไหล่ และร้านซ่อมที่ดัดแปลงสภาพรถ ต้องขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเปิดร้าน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ             วันที่ 13 มิถุนายน...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                สมัครอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 1 วัน กับการประกอบอาหารเพื่อการค้า หรือการสร้างรายได้เสริมสำหรับครัวเรือน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐาน เทคนิคการประกอบการอาหาร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         นางศุภนา  คุ้มวงศ์ดี  จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จะรับโอนข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จะขอโอนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางสาวอริยา  ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557 จะเปิดรับสมัครความคุ้มครองมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยทางเลือกที่ 3 นี้...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่อง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                        นายบุญชู  ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                นายสิทธิโชติ  วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของประเทศ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็น “ วันคนพิการสากล ”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในสังคม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             21 พ.ย.  2556  นายธีรพล ขุนเมือง แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอำเภอสามพรานเข้าเยี่ยมโรงงานมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ตรามาลี และนมโคสดพาสเจอร์ไรซ์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           (15  มิ.ย. 55)นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ที่ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         เวลา ๐๙.๐๐น. (4 ก.ค. 55) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        (30 มิ.ย. 55) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงค์  ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                         วันนี้(22 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นายชลิต ตุ้มทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            (14 มิ.ย. 55) เวลา 14.00 น.  ที่บ้านเลขที่ 38/160 หมู่บ้านประภัสสรวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         (15 มิ.ย.55) นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  นายอำเภอและผู้นำชุมชน ลงเรือจากหน้าวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            (13 มิ.ย. 55) เวลา 15.30 น. ที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ทางอำเภอนครชัยศรี กรมเจ้าท่า นายกองค์การบริการส่วนตำบลลานตากฟ้า กำนันและผู้ใหญ่บ้าน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,616
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon