หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นำทีม ผู้บังคับการตำรวจภูธร 8 จังหวัด แถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 89 ราย พร้อมของกลางอาวุธปืนหลายร้อยกระบอก ยาเสพติด และรถจักรยานยนต์ โดยคดียิงตำรวจสันติบาล...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558            วันที่ 1 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558           วันที่ 1 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร ในการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จับมือ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจค้นและจับกุมโรงงานผลิตสารเคมีทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน ที่จังหวัดนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร              วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณวัดกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม            วันที่ 27...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชาประจำปี 2558 ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 122 ปี            วันที่ 25 พฤษภาคม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็น ๑ใน ๓๖ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายผู้แทนข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและถวายความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นางสรัญญา  สวัสดิ์นก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลนครปฐมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายมนัส แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดเตรียมเงินคงคลังไว้สูงสุดถึง ๖ แสนล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีไม่ให้สะดุด “...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย  ครั้งที่  5  ในหมวดอักษร  กน  ซึ่งหมายถึง  ก้าวหน้าร่ำรวย  นำพาโชคลาภ        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                      คณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก  ออกตรวจสอบสลากสินค้าร้านจำหน่ายรถยนต์มือสองในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม  เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ในเขตจังหวัดนครปฐม หมวดอักษร กต (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                   นายสุชิน ธรรมพิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยในคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,893,635
 • ไอพีของคุณ54.144.16.135
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon