หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center จังหวัดนครปฐม และงาน e-job fair เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ว่างงานได้มีอาชีพ มีงานทำ โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 50 บริษัท...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นำทีม ผู้บังคับการตำรวจภูธร 8 จังหวัด แถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 89 ราย พร้อมของกลางอาวุธปืนหลายร้อยกระบอก ยาเสพติด และรถจักรยานยนต์ โดยคดียิงตำรวจสันติบาล...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558            วันที่ 1 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558           วันที่ 1 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร ในการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จับมือ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจค้นและจับกุมโรงงานผลิตสารเคมีทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน ที่จังหวัดนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร              วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณวัดกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม            วันที่ 27...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ในเขตจังหวัดนครปฐม หมวดอักษร กต (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                   นายสุชิน ธรรมพิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยในคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาล ปกครอง จะดำเนินการประกวดภาพยนต์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามหัวข้อดังกล่าว ชิงเงินรวมกว่า ๕๐๐...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผย เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจัดแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีตามสถานการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อม  และพัฒนาทักษะในการใช้อาวุธปืน  ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                             ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม  เผยเกษตรกรยังคงมีความพึงพอใจในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
               นายสมพาศ  นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดนำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ปคอป. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการ “...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
             วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
                  นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยวัดบางช้างใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,209,396
 • ไอพีของคุณ54.80.188.87
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon