หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            กลุ่มรักปฐมนครจัดกิจกรรม “ตามรอยประวัติศาสตร์ คนนครปฐม เชิดชูบรรพชน ทวารวดี” หลังปัญหาการเคลื่อนย้ายและปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จบลงด้วยดี โดยนักเรียนและประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรมบนเวที...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา พร้อมเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8            วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ลงพื้นที่ตรวจโรงงานกลั่นสุราชุมชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยืนยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีคำสั่งยุบและย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พร้อมเตรียมจัดหาสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (คริสเตียนโพล) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการแก้ปัญหายาเสพติด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2556 เปิดเผยว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันเพ็ญกลางเดือน 12 สืบทอดตลอดมาเป็นประจำทุกปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ  ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์   จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                 นายเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานในการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             แฟนเพลงเป็นจำนวนมากร่วมรดน้ำศพไว้อาลัยนักร้องลูกทุ่งและครูเพลงชื่อดัง  ก้าน  แก้วสุพรรณ  เจ้าของผลงานเพลง  น้ำตาลก้นแก้ว  หลังล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้  ด้วยวัย  74  ปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่  5  ตุลาคม  2556  เวลา  16.00  น.  ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง......
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            วันที่  5  ตุลาคม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมเปิดโรงทานให้ประชาชนกินเจฟรี  9  วัน  เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ  ประจำปี  2556         ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,057,149
 • ไอพีของคุณ54.156.85.167
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon