หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 โดยประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงฯจำลอง ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย และงานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐมครั้งที่ 6 พร้อมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ             วันที่ 12 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยว             วันที่...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวข้อในการรณรงค์ คือ สติ มีวินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558           วันที่ 9 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง เปิดให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมแจ้งการครอบครองและการค้างาช้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากงาช้าง            วันที่ 9 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนมีความเท่าเทียมกันทุกคน          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ             วันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จัดโครงการปรับเจตคติ คืนคนดีสู่สังคม โดยค้นหาบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดมาดำเนินการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           วันที่ 7 เมษายน 2558 ที่แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2556 เปิดเผยว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันเพ็ญกลางเดือน 12 สืบทอดตลอดมาเป็นประจำทุกปี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ  ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์   จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                 นายเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานในการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             แฟนเพลงเป็นจำนวนมากร่วมรดน้ำศพไว้อาลัยนักร้องลูกทุ่งและครูเพลงชื่อดัง  ก้าน  แก้วสุพรรณ  เจ้าของผลงานเพลง  น้ำตาลก้นแก้ว  หลังล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้  ด้วยวัย  74  ปี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่  5  ตุลาคม  2556  เวลา  16.00  น.  ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง......
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            วันที่  5  ตุลาคม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมเปิดโรงทานให้ประชาชนกินเจฟรี  9  วัน  เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ  ประจำปี  2556         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              ชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดเมืองนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมแห่ขบวนอัญเชิญเทพเจ้าให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ           วันที่  4  ตุลาคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นางสมจิต นัดสูงวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เปิดเผยว่า การแข่งขันเรือยาวบริเวณแม่น้ำนครชัยศรี หน้าวัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี เป็นการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,547,225
 • ไอพีของคุณ54.196.215.69
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon