หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนมีความเท่าเทียมกันทุกคน          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ             วันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จัดโครงการปรับเจตคติ คืนคนดีสู่สังคม โดยค้นหาบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดมาดำเนินการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           วันที่ 7 เมษายน 2558 ที่แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558            วันที่ 6 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558             วันที่ 6 เมษายน 2558 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาการรับฟังความเห็นประชาชนด้านปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ที่จังหวัดนครปฐม            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ฝึกซ้อมปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน SKY ICU เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และงานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐม ครั้งที่ 6             วันที่ 3 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558     ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
     รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพระดับต้น (Hospital Publicrelations Professional) รุ่นที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                 ดร.วีรพงษ์  ศรัทธาผล ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมิตซุย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                สำนักงาน กกต.นครปฐม ได้ฤกษ์ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ มูลค่ากว่า ๒๖ ล้านบาท ถือฤกษ์ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นฤกษ์สะดวก เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อใหม่หมด พร้อมต้อนรับผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมและพบปะสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ห้องกิ่งเพชร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่  28  กันยายน  2556  ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ได้มีการจัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  โดยนายนรกิจ  ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
     นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กน. สำหรับประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้าป่ามหากุศลอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์ ณ พุทธมณฑล ด้านทิศเหนือ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                  นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง  ก้าน  แก้วสุพรรณ  เจ้าของบทเพลงน้ำตาลก้นแก้ว  รอยไถแปร  ฯลฯอาการทรุดหนักด้วยโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้าย   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงการจัดงานเทศมหาชาติและถือศีลกินเจเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556 ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการประชุมเพื่อสรุปรูปแบบและหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,751,749
 • ไอพีของคุณ54.161.108.58
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon