หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมเข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจากองคมนตรี ตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ ประจำปี 2558 หลังสถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงได้ร้อยละ 50       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งในขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินรวมทั้งสิ้น 22,000 บาทแล้ว           วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 26 เมษายน 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปั่นตามวิถีอินทรีย์สุขใจ เปิดเส้นทางปั่นตามดูวิถีอินทรีย์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่เที่ยวแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีทำนา ปลูกผัก กระตุ้นเกษตรกรให้หันมาทำเกษตรแบบดั่งเดิม โดยพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 410 ปี             วันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ประจำปี 2558 เพิ่มช่องทางการจำหน่วยสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2558           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ               วันที่...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           นางสมจิต นัดสูงวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เปิดเผยว่า การแข่งขันเรือยาวบริเวณแม่น้ำนครชัยศรี หน้าวัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี เป็นการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพระดับต้น (Hospital Publicrelations Professional) รุ่นที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                 ดร.วีรพงษ์  ศรัทธาผล ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมิตซุย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                สำนักงาน กกต.นครปฐม ได้ฤกษ์ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ มูลค่ากว่า ๒๖ ล้านบาท ถือฤกษ์ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นฤกษ์สะดวก เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อใหม่หมด พร้อมต้อนรับผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมและพบปะสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ห้องกิ่งเพชร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่  28  กันยายน  2556  ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ได้มีการจัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  โดยนายนรกิจ  ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กน. สำหรับประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้าป่ามหากุศลอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์ ณ พุทธมณฑล ด้านทิศเหนือ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                  นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง  ก้าน  แก้วสุพรรณ  เจ้าของบทเพลงน้ำตาลก้นแก้ว  รอยไถแปร  ฯลฯอาการทรุดหนักด้วยโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้าย   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงการจัดงานเทศมหาชาติและถือศีลกินเจเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556 ณ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,895,489
 • ไอพีของคุณ54.145.103.69
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon