หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            สภา อบจ.นครปฐม เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้กรมศิลปากรยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ายโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และขอให้ชี้แจงต่อประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นลายลักษณ์อักษร...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมยังคงแสดงพลังคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอหากกรมศิลปากรมีนโยบายถ่ายโอนให้ท้องถิ่นดูแล จะตั้งงบประมาณรองรับซึ่งเป็นภาษีของประชาชน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ ปี 58 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          กลุ่มรักปฐมนครยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ขณะที่ประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านอย่างต่อเนื่องหลายหมื่นคนแล้ว            วันที่ 6 พฤษภาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมพิธีถวายราชสดุดี และสรงน้ำพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558            เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (คริสเตียนโพล) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการแก้ปัญหายาเสพติด...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2556 เปิดเผยว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันเพ็ญกลางเดือน 12 สืบทอดตลอดมาเป็นประจำทุกปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ  ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์   จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 นายเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานในการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             แฟนเพลงเป็นจำนวนมากร่วมรดน้ำศพไว้อาลัยนักร้องลูกทุ่งและครูเพลงชื่อดัง  ก้าน  แก้วสุพรรณ  เจ้าของผลงานเพลง  น้ำตาลก้นแก้ว  หลังล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้  ด้วยวัย  74  ปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่  5  ตุลาคม  2556  เวลา  16.00  น.  ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง......
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            วันที่  5  ตุลาคม ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมเปิดโรงทานให้ประชาชนกินเจฟรี  9  วัน  เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ  ประจำปี  2556         ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,716
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon