ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบประตูน้ำไฟฟ้า ควบคุมการจ่ายน้ำลงถังน้ำใส ส.นครชัยศรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ราคากลางของงงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 545,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุกทกภัย ปี 2577 โครงการขุดลอกคลองท่าสาร หมู่ที่ 12 บ้านแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสโครงการ นฐ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุกทกภัย ปี 2577 โครงการขุดลอกคลองท่าทราย หมู่ที่ 1,2 บ้านศีรษะทอง ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสโครงการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน 3 หน่วย(ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6หน่วย(ศาลจังหวัดราชบุรี)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จำนวน 18 รายการ           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี บริเวณที่ทำการอาค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ) มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ราบการ คือ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1คัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2557 เวลา 11:00น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นรถยนต์ MISUBISHI แบบ L...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างหน้าที่รักษาความปลอดภัย กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพฤกษา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองดินแดง (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์คันเดิมที่ได้รับทดแทน เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน รล 2280 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเทา ขนาด 2,835 ซีซี วันจดทะเบียน 19 กันยายน 2550 ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท  ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,388
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon