ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เปิดรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า,...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ ขวัญเกื้อ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,940.- บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายจินดา  แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม จะเปิดรับสมัคร ลูกจ้าง         ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานขับรยนต์ พนักงานซักฟอก และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 255 ถึงวันที่ 16...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 ตำแหน่ง คือ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ 3 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายจินดา แอกทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงานชายฐคนงานหญืง) และตำแหน่งพนักงานเปล  อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. เจ้าพนักงานธุรการ  1 ตำแหน่ง  2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง  และ 3 ตำแหน่ง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              นายจินดา  แอกทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวนิ่มนวล หวังเจริญ คลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทบำรุง ดังนี้           1.ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       นายเลขา ด่านวิริยะกุล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นั้น...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           นางสาวนัยนา ฤทธิ์เกรียงไกร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จะทำการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายวุฒิชัย  ดิษบรรจง  รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขต ราชบุรี  เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดยกองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  รับสมัครทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้ 1.ตำแหน่งเภสัชกร (สาขาวิชาเภสัชศาสตร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             นายปฐม  วงษ์อุบล  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ – นรีเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้ ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 1 อัตรา           ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,781
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon