มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์

          คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลารับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

          ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทางด้านการจัดการฟาร์ม ระบบการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการฟาร์มอินทรีย์หรืออยู่ในระหว่างรออนุมัติให้จบการศึกษา โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาอีก 6 เดือน หลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

          ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร.02-8497544 ต่อ 31704 และสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี โทร.032-594043ถึง50ต่อ41008,41003,41006 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,390
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon