โรงพยาบาลนครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

                          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ซึ่งผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3  สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 034-254285

..................................................

          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,515
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon