องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอวิสเซส จำกัด รับสมัครแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายครัวการบินไทย จำกัด(มหาชน)

         นายวุฒิชัย  ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงาน ทำการแทน หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประสงค์จะรับสมัครแรงงานประจำเดือนมิถุนายน2556  ตำแหน่งงานลำเลียงส่งมอบอาหารและภาชนะอุปกรณ์สายการบินไทยและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆขึ้นเครื่องสายการบินไทย (CL-T)  ทำหน้าที่งานลำเลียงภาชนะอุปกรณ์และส่งมอบขึ้นเครื่องสายการบินลูกค้าและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆขึ้นเครื่องสายการบินลูกค้า(CL-T)  ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารร้อน (CO-H)  ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารเย็นและขนมหวาน ( CO-T )  ทำหน้าที่รับ จัดเก็บ ขนถ่าย เบิกจ่ายพัสดุและจัดบรรจุตู้สุรา เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้และอุปกรณ์ลูกค้าสายการบิน ขนถ่าย ลำเลียงสินค้าและวัตถุดิบจากคลังสินค้า กองพัสดุกลาง (CL)  ปฏิบัติเตรียมและผลิตอาหาร กองการผลิต (CP)

          โดยมีคุณสมบัติ ต้องเป็นทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพศชาย-หญิง  อายุ 18-45 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี  มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้  สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้  ผ่านการอบรมในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่กำหนด หลักฐานการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย หลักฐานทางทหาร สำเนาบัตรทหารผ่านศึก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกจัดหางาน กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทร.02-3548587 ต่อ 286-287 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,332
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon