วิทยาลัยอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

      นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ครูพิเศษสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 8,340 บาท โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และจะมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จะประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,559
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon