สำนักงานปศุสัตว์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          นายสำเริง   ครุฑดำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,450 – 12,250 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวบาล/สัตวรักษ์ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลัดสูตร 3 ปี สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวบาล/สัตวรักษ์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงานอัตโนมัติ สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

          ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และทาง www.dld.go.th/pvlo_npt และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และทาง www.dld.go.th/pvlo_npt/  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์หมายเลข 034-257705 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,522
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon