สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอเลื่อนวันรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

       นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัด เปิดเผยว่า ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา และจังหวัดนครปฐมขอเลื่อนวันรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 2 มารายงานตัวตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ในเวลา 08.30 น. ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon