ปชส.นครปฐมจัดสัมมนาเครือข่ายป้องกันสาธารณะภัยในภาวะวิกฤต

 

         (15  มิ.ย. 55)นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ที่ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์อันเกิดจากสาธารณภัยและภาวะวิกฤติต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง

       สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนทุกแขนง  ผู้นำชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐมรวมทั้งสิ้น ๗๐ คน มาร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดนครปฐม และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาอีกด้วย

...............................

ชุติมา ลีนุกูล ภาพ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,610
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon