องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า

    นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานฯ เปิดเผยว่า  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อโลหะ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดังนี้

 1. หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น วิชาช่างเครื่องเสียง วิชาช่างโทรทัศน์ วิชาช่างซ่อมซีดี และดีวีดี และวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาช่างซ่อมไฟฟ้าภายในอาคาร วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น
 3. หมวดวิชาช่างโลหะ ได้แก่ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า-แก๊ส วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ และวิชาช่างกลโรงงาน
 4. หมวดวิชาช่างเครื่องเครื่องยนต์ ได้แก่ วิช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น วิชาระบบไฟฟ้ารถยนต์ และวิชาระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์
 5. หมวดวิชาขับรถยนต์ ได้แก่ขับรถยนต์
 6. หมวดวิชาพิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. หมวดวิชาคหกรรม ได้แก่ วิชาช่างตัดผม วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น และวิชาช่างเสริมสวยสมัยนิยม
 8. หมวดวิชาชีพทั่วไป ได้แก่ วิชาช่างอัดกรอบพลาสติก วิชาการประดิษฐ์ต้นไม้คริสตัล และวิชางานศิลปะการผนึกภาพลงบนวัสดุ (เดคูพาจ)

        ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหอพัก (ชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน ยกเว้นผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นของรัฐ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจากศูนย์ฝึกแล้ว หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนไว้วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง        

        นอกจากนี้ แผนกโรงงานในอารักษ์ มีความประสงค์รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ รายได้ดี และมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกให้ฟรี

        ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทร 02-3548587 ต่อ 284,285 หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง

...............................

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,336
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon